Teisipäev, 4. august 2020
Õppeaasta:

Ciara Tantsukool

http://www.tantsukoolciara.ee

Info: erahuvikoolid, huvikooli haldaja on Carolin Arnold (info@tantsukoolciara.ee).

Otsi kogu alltoodud õpperühma kirjeldusest, näiteks "sport", juhendaja nimi jne...

Tagasi

Akrobaatiline võimlemine Ciara Tantsukool, juhendaja Roosmarii Sarapuu

Piirkond: Kuressaare

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 8 kuni 18, tasu: 25,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 30. mai 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 8.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Õppeaasta üldised eesmärgid:
Huvitegevuse ja kultuurielu arendamine läbi loovprojektide, huvitegevuse järjepidevale õppele
Tantsu- ja spordialaste teadmiste õpetamine ja praktiline kasutamine, tervisliku eluviisi süvendamine
Organiseerimise, kohusetunde, ajaplaneerimise, meeskonnatöö, pingetaluvuse arendamine ja vastutustundlike tantsijate kujundamine
Tantsualaste andekate laste, noorte, täiskasvanute edasi õpetamine professionaalse tasemeni ja vähemandekate julgustamine, arendamine
Inspireeriva, turvalise keskkonna loomine lastele, noortele

Õpiväljundid ja prioriteedid aine läbimisel:
(õppekavast vastava ainekava p. nr 3), nt ainekavast “Laste jooga”
- Suudab pingutada eesmärgi nimel
- Sooritab põhiliikumisi pingevabalt, nii et liigutused on koordineeritud
- Sooritab painduvust, kiirust, vastupidavust ja jõudu arendavaid harjutusi
- Sooritab üheaegselt kaaslastega liikumisi
- Arendada lihtsamate korralduste täitmist.
- Õpetatakse tunnetama oma keha ja liigutusi, arendatakse ruumitaju
- Harjutuste õppimine matkides, eeskuju järgi sooritades
- Arendada lapse loovust
- Õpitakse rahustava muusika saatel lõõgastuma

Õppeaasta eesmärk tantsugrupile:
Õppida ära vähemalt 2 tantsukava
Sooritada edukalt ja kasutada erinevaid akrobaatilisi elemente
Saada esinemiskogemust ja -julgust

Toimumise ajad ja kohad: E kell 18:00 ja K kell 17:00
Ciara Tantsukoolis, Komandandi 6

I aste (1.-3.kl) Ciara Tantsukool, juhendaja Roosmarii Sarapuu

Piirkond: Kuressaare

3 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 105 tundi. Õpilaste arv: 8 kuni 24, tasu: 30,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 30. mai 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 15.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Õppeaasta üldised eesmärgid:
• Huvitegevuse ja kultuurielu arendamine läbi loovprojektide, huvitegevuse järjepidevale õppele
• Tantsu- ja spordialaste teadmiste õpetamine ja praktiline kasutamine, tervisliku eluviisi süvendamine
• Organiseerimise, kohusetunde, ajaplaneerimise, meeskonnatöö, pingetaluvuse arendamine ja vastutustundlike tantsijate kujundamine
• Tantsualaste andekate laste, noorte, täiskasvanute edasi õpetamine professionaalse tasemeni ja vähemandekate julgustamine, arendamine
• Inspireeriva, turvalise keskkonna loomine lastele, noortele
Õpiväljundid ja prioriteedid aine läbimisel:
(õppekavast vastava ainekava p. nr 3), nt ainekavast “Lavatantsude õpetus”
• Showprogrammide loomine, esinemine
• Esinemis-, võistluskoreograafiate, sünkroonkavade loomine, õppimine, esinemine
• Valdab põhiteadmisi tuntumatest show-, tänava-, jazz -ja karaktertantsust ning teistest lavatantsustiilidest ning oskab neid väga hästi eristada
• Oskab luua mitmekülgset koreograafiat
• Omab head mitmekülgse stiilitunnetusega improviseerimisoskuseid
• Oskab tantsida rühmas ja osaleda süsteemses treeningtegevuses
• Oskab iseseisvalt töötada, on motiveeritud iseseivalt õppima, tegutsema
• Oskab ja soovib hoida grupis positiivset sisekliimat, nii treeningus kui projektis (võistlused, esinemised) tunnetab oma maksimumpiiri ja püüdleb selleni
• Tajub lavalist liikumist, miimikat, emotsiooni tantsus
• Grupidünaamika mõistmine, üksteise motiveerimine ja toetamine grupis, ühtekuuluvus

Õppeaasta eesmärk tantsugrupile:
• Õppida ära vähemalt 2 tantsukava.
• Saada esinemiskogemusi- ja julgust.
• Õppida ära ja edukalt sooritada erinevaid akrobaatilisi elemente.

Toimumise ajad ja kohad: E kell 16:00-17:00 ja K kell 16:00-17:00
Ciara Tantsukoolis, Komandandi 6

Lastetants 1: 3-4a. Ciara Tantsukool, juhendaja Roosmarii Sarapuu

Piirkond: Kuressaare

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 14 kuni 22, tasu: 25,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 15. oktoober 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 10.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Õppeaasta üldised eesmärgid:
1. Huvitegevuse ja kultuurielu arendamine läbi loovprojektide, huvitegevuse järjepidevale õppele
2. Tantsu- ja spordialaste teadmiste õpetamine ja praktiline kasutamine, tervisliku eluviisi süvendamine
3. Organiseerimise, kohusetunde, ajaplaneerimise, meeskonnatöö, pingetaluvuse arendamine ja vastutustundlike tantsijate kujundamine
4. Tantsualaste andekate laste, noorte, täiskasvanute edasi õpetamine professionaalse tasemeni ja vähemandekate julgustamine, arendamine
5. Inspireeriva, turvalise keskkonna loomine lastele, noortele

Õpiväljundid ja prioriteedid aine läbimisel:
(õppekavast vastava ainekava p. nr 3), nt ainekavast “Laste jooga”
- Suudab pingutada eesmärgi nimel
- Sooritab põhiliikumisi pingevabalt, nii et liigutused on koordineeritud
- Sooritab painduvust, kiirust, vastupidavust ja jõudu arendavaid harjutusi
- Sooritab üheaegselt kaaslastega liikumisi
- Arendada lihtsamate korralduste täitmist.
- Õpetatakse tunnetama oma keha ja liigutusi, arendatakse ruumitaju
- Harjutuste õppimine matkides, eeskuju järgi sooritades
- Arendada lapse loovust
- Õpitakse rahustava muusika saatel lõõgastuma

Õppeaasta eesmärk tantsugrupile:
Lapse füüsiline ning vaimne areng treeningus. Esinemiskavade+võistluskava iseseisev pähesaamine ning selgeks õppimine treeningus.

Toimumise ajad ja kohad: T ja N kell 18:30-19:15
Ciara Tantsukoolis, Komandandi 1, Kuressaare

Lastetants 2: 5-6a. Ciara Tantsukool, juhendaja Roosmarii Sarapuu

Piirkond: Kuressaare

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 14 kuni 22, tasu: 25,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 15. oktoober 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 14.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Õppeaasta üldised eesmärgid:
1. Huvitegevuse ja kultuurielu arendamine läbi loovprojektide, huvitegevuse järjepidevale õppele
2. Tantsu- ja spordialaste teadmiste õpetamine ja praktiline kasutamine, tervisliku eluviisi süvendamine
3. Organiseerimise, kohusetunde, ajaplaneerimise, meeskonnatöö, pingetaluvuse arendamine ja vastutustundlike tantsijate kujundamine
4. Tantsualaste andekate laste, noorte, täiskasvanute edasi õpetamine professionaalse tasemeni ja vähemandekate julgustamine, arendamine
5. Inspireeriva, turvalise keskkonna loomine lastele, noortele

Õpiväljundid ja prioriteedid aine läbimisel:
(õppekavast vastava ainekava p. nr 3), nt ainekavast “Laste jooga”
- Suudab pingutada eesmärgi nimel
- Sooritab põhiliikumisi pingevabalt, nii et liigutused on koordineeritud
- Sooritab painduvust, kiirust, vastupidavust ja jõudu arendavaid harjutusi
- Sooritab üheaegselt kaaslastega liikumisi
- Arendada lihtsamate korralduste täitmist.
- Õpetatakse tunnetama oma keha ja liigutusi, arendatakse ruumitaju
- Harjutuste õppimine matkides, eeskuju järgi sooritades
- Arendada lapse loovust
- Õpitakse rahustava muusika saatel lõõgastuma

Õppeaasta eesmärk tantsugrupile:
Lapse füüsiline ning vaimne areng treeningus. Esinemiskavade+võistluskava iseseisev pähesaamine ning selgeks õppimine treeningus.

Toimumise ajad ja kohad: T ja N kell 19:15-20:00
Ciara Tantsukool, Komandandi 6