Laupäev, 14. detsember 2019
Õppeaasta:

Saaremaa Meedia Stuudio

Info: erahuvikoolid, huvikooli haldaja on Kaidi Liivas (sameediastuudio@gmail.com).

Otsi kogu alltoodud õpperühma kirjeldusest, näiteks "sport", juhendaja nimi jne...

Tagasi

MEEDIATIIM 1 (E ja K kell 17-18) Saaremaa Meedia Stuudio, juhendaja Kaidi Liivas

Piirkond: Kuressaare

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 13, kokku 26 tundi. Õpilaste arv: 8 kuni 15, tasu: 35,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 7.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Eesmärk on kasvatada noorte seas meediatarbimise teadlikkust, sest elame iga päev sõna otseses mõttes meedia sees. Teadlikult meediat tarbides ja seda ise luues oskavad noored seda rohkem analüüsida ja teadlikult kasutada.
Lisaks teadlikkuse tõstmisele aitab meie tegevus noortel arendada probleemilahendusoskuseid. Erinevate video- või fotoprojekti loomisel tuleb leida viisid, mida, kus ja kuidas teha ja läbi selle lahendada ette tulevaid probleeme. Ka loovus ja innovaatilisus on suure tähtsusega, mida erinevate projektide käigus saab rakendada.
Eelkõige on kavas teha koostööd erinevate organisatsioonidega, et noortel tekiks vilumus kaasa rääkimisel ja kogukonnas koos tegemises. Kasvatame ühiskonnas ettevõtlikku noort.

Huviringides käsitletavad teemad on järgmised:
• fotograafia,
• ajakirjandus,
• reklaam ja turundus,
• ürituste korraldus,
• film ja video,
• autoriõigused
• jne.

Oodatavad tulemused: uue meedia kirjaoskus, analüüsivõime, probleemilahendamise oskus, julguse, loovuse ja koostöö oskuste arenemine, ettevõtlikkus, innovatsiooni võimaluste märkamine. Lisaks konkreetsed oskused tehnika ja erinevate töötlusprogrammide käsitlemisel.

Toimumise ajad ja kohad: Kohtumised igal esmaspäeval ja kolmapäeval kell 17.00-18.00.
Kohtumispaik Edukontor või mujal. Anname eelnevalt registreeritud noortele teada.

MEEDIATIIM 2 (T ja N kell 17-18) Saaremaa Meedia Stuudio, juhendaja Kaidi Liivas

Piirkond: Kuressaare

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 13, kokku 26 tundi. Õpilaste arv: 8 kuni 15, tasu: 35,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 3.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Eesmärk on kasvatada noorte seas meediatarbimise teadlikkust, sest elame iga päev sõna otseses mõttes meedia sees. Teadlikult meediat tarbides ja seda ise luues oskavad noored seda rohkem analüüsida ja teadlikult kasutada.
Lisaks teadlikkuse tõstmisele aitab meie tegevus noortel arendada probleemilahendusoskuseid. Erinevate video- või fotoprojekti loomisel tuleb leida viisid, mida, kus ja kuidas teha ja läbi selle lahendada ette tulevaid probleeme. Ka loovus ja innovaatilisus on suure tähtsusega, mida erinevate projektide käigus saab rakendada.
Eelkõige on kavas teha koostööd erinevate organisatsioonidega, et noortel tekiks vilumus kaasa rääkimisel ja kogukonnas koos tegemises. Kasvatame ühiskonnas ettevõtlikku noort.

Huviringides käsitletavad teemad on järgmised:
• fotograafia,
• ajakirjandus,
• reklaam ja turundus,
• ürituste korraldus,
• film ja video,
• autoriõigused
• jne.

Oodatavad tulemused: uue meedia kirjaoskus, analüüsivõime, probleemilahendamise oskus, julguse, loovuse ja koostöö oskuste arenemine, ettevõtlikkus, innovatsiooni võimaluste märkamine. Lisaks konkreetsed oskused tehnika ja erinevate töötlusprogrammide käsitlemisel.

Toimumise ajad ja kohad: Kohtutakse iga nädal teisipäeval ja neljapäeval.
Kohtumispaik Edukontor või muu koht. Registreeritud noori saame eelnevalt teavitada muudetud kohtumispaigast.