Teisipäev, 24. november 2020
Õppeaasta:

Idekas Huvikool

http://www.trummikool.ee

Info: erahuvikoolid, huvikooli haldaja on Kaupo Saar (info@trummikool.ee).

Otsi kogu alltoodud õpperühma kirjeldusest, näiteks "sport", juhendaja nimi jne...

Tagasi

1.Trummikool Idekas Huvikool, juhendaja Kaupo Saar, Lauri Põld,

Piirkond: Kuressaare

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 20, tasu: 60,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 25. oktoober 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 10.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Trummitunnid komplektiga
Mänguoskuste ja tehnika arendamine
Erinevate muusikastiilide õppimine
Lugudega kaasa mängimine
Saa osa bändis mängimise kogemusest
Video- ja helisalvestamine

Toimumise ajad ja kohad: 2 korda nädalas, Kuressaare Noortejaamas (Bussijaama hoones)

2. Helindamine Idekas Huvikool, juhendaja Kaupo Saar

Piirkond: Kuressaare

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 3 kuni 6, tasu: 50,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 25. oktoober 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Helinduse osakond valmistab õpilasi ette tööks nii stuudios kui ka elava ettekande helindamisel. Lisaks erialastele ainetele on õppekavas üldmuusikalised ained (solfedžo, harmoonia, muusikaajalugu jne).

Erinevate toetuste ja fondide abil on huvikool märkimisväärselt panustanud eriala õpikeskkonna kaasajastamisse. 2019. aasta sügisel valmis uus foonika, soetatud on arvestatavas mahus nii kaasaegset helitehnikat kui helitöötluse tarkvara.

Praktiliste oskuste arendamiseks on õppetöö tihedalt lõimunud kooli teiste osakondadega (nii rütmimuusika suunal). Samuti on osakonnal hulgaliselt koostööpartnereid ja praktikabaase väljaspool kooli (etendusasutused, festivalid, helindusteenust pakkuvad firmad jne).

.

Registreerimiseks kirjutada:


kaupo.saar@kuressaare.ee


Ja täita avaldus Saaremaa valla huviharidus lehel:

https://haridus.saaremaavald.ee/huviharidus/…

Toimumise ajad ja kohad: Kuressaare, Noortejaam, Pihtla tee 3

1x nädalas juhendajaga