Teisipäev, 24. november 2020
Õppeaasta:

Kärla Põhikool

http://www.kpk.edu.ee

Info: üldhariduskoolid, huvikooli haldaja on Väino Uljas (vaino.uljas@kpk.edu.ee).

Otsi kogu alltoodud õpperühma kirjeldusest, näiteks "sport", juhendaja nimi jne...

Tagasi

Ansambel Kärla Põhikool, juhendaja Marika Aarnis

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 2 kuni 12, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: 31. mai 2021. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 8.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Võimaldada õpilastel osaleda vokaal-ja instrumentaalansamblites, laulda solistina ja õppida pillimängu. Õppida esinemiskultuuri ja esinemisnärviga toimetulekut.

Toimumise ajad ja kohad: Igal reedel Kärla Põhikoolis

Käsitöö Kärla Põhikool, juhendaja Maret Rei

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 15, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: 31. mai 2021. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 6.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Eesmärgid:

õpilane:

1) kavandab omandatud töövõtete baasil jõukohaseid käsitööesemeid;

2) märkab rahvuslikke kujunduselemente tänapäevastel esemetel;

3) leiab käsitööeseme kavandamiseks ideid eesti rahvakunstist;

4) leiab võimalusi taaskasutada tekstiilmaterjale.

Meisterdamine, õmblemine, tikkimine, heegeldamine, kudumine.

Toimumise ajad ja kohad: Kärla Põhikoolis (1 kord nädalas) kolmapäeval 7. tund käsitööklassis (erandid üritustel osalemine).

Keraamika (1.-4. klass) Kärla Põhikool, juhendaja Külli Luup

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 4 kuni 10, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: 31. mai 2021. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 6.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Keraamikaringis kasutatavaks materjaliks on savi. Eesmärk on selle materjali tundmaõppimine. Õpilased omandavad teadmisi erinevatest materjalidest, oskuse käsitseda lihtsamaid tööriistu ja kasutada esmaseid õiged töövõtteid. Arendatakse õpilaste fantaasiat, loovust, planeerimis- ja mõtlemisoskust ning käelist vilumust, õpetatakse enese eest hoolitsema ja viisakalt käituma. Töötades õpib laps ilu nägema ja ise looma. Tööülesannete valikul seatakse eesmärk arendada laste vaimseid ja füüsilisi võimeid: motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet jne. Oluline eesmärk on õpilaste iseseisvuse kasvatamine. Kujundatakse oma töö kavandamise oskust nii üksi kui ka rühmas töötades.
• Pisiplastika (kalad, linnud, loomad jne.)
• Tarbekeraamika käsitsi vormimine
• Glasuuride kasutamine

Toimumise ajad ja kohad: Esmaspäev 1. - 4.klass 8.tund (15.15 - 16.00)

Keraamika (5.-9. klass) Kärla Põhikool, juhendaja Külli Luup

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 4 kuni 10, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: 31. mai 2021. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 8.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Keraamikaringis kasutatavaks materjaliks on savi. Eesmärk on selle materjali tundmaõppimine. Õpilased omandavad teadmisi erinevatest materjalidest, oskuse käsitseda lihtsamaid tööriistu ja kasutada esmaseid õiged töövõtteid. Arendatakse õpilaste fantaasiat, loovust, planeerimis- ja mõtlemisoskust ning käelist vilumust, õpetatakse enese eest hoolitsema ja viisakalt käituma. Töötades õpib laps ilu nägema ja ise looma. Tööülesannete valikul seatakse eesmärk arendada laste vaimseid ja füüsilisi võimeid: motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet jne. Oluline eesmärk on õpilaste iseseisvuse kasvatamine. Kujundatakse oma töö kavandamise oskust nii üksi kui ka rühmas töötades.
• Pisiplastika (kalad, linnud, loomad jne.)
• Tarbekeraamika käsitsi vormimine
• Glasuuride kasutamine

Toimumise ajad ja kohad: Neljapäev 5. - 9.klass 8.tund (15.15 - 16.00)

Kodutütred Kärla Põhikool, juhendaja Triinu-Liis Torri

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 15, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: 31. mai 2021. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 6.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Kirjeldus sisestamata

Toimumise ajad ja kohad: Ajad sisestamata

Lastekoor Kärla Põhikool, juhendaja Marika Aarnis

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 30, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: 31. mai 2021. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 22.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Väärtustada ja hoida lastekoori traditsiooni Kärla Põhikoolis. Arendada koorilaulu vokaaltehnikat.

Toimumise ajad ja kohad: Igal esmaspäeval Kärla Põhikoolis

Matka- ja seiklusring Kärla Põhikool, juhendaja Riina Voog

Piirkond: Kärla

3 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 31, kokku 93 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 20, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: 31. mai 2021. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 10.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Suurendada laste keskkonnateadlikust ning õpetada neid märkama ja hoolima loodusest ja keskkonnast .
Sisustada laste ja noorte vaba aega keskkonnahariduslike tegevustega tundmaks ja väärtustamaks oma elukeskkonda.
Luua jätkusuutlik ja mitmekesine keskonnaalane õppe süsteem, mis vastaks tänapäeva ühiskonna vajadustele ja huvidele.
Pakkuda sihtrühmadele osalemist elukestvas keskonnalases hariduses ehk luua tingimused kvaliteetse huvi-ja täiendhariduse läbiviimiseks.

ORIENTEERUMINE
Kompassi ja kaardimaterjali kasutamine.
GPS-i kasutamine. Keskkonnasäästlik matkamine. Liikumine jälgi jätmata.Orienteerumine 2h Jalgsimatk Mullutu-Looduhoiu alale. Ülevaade Mullutu – Loodushoiu ala loodusest, looduse mitmekesisus.Orienteerumisel lapsed õpivad liikudes läbima maastikul märgitud kontrollpunkte, kasutades orienteerumiskaarti ja kompassi. + „turvaline lõke „ ( õpime kuidas looduses turvaliselt lõlket teha , toidu valmistamine.)

JALGSIMATKAD
Millest koosneb matkavarustus Eestis ?
Isiklik varustus jalutajale ja selle pakkimine seljakotti. Matkakoti pakkimine .
Grupi ühisvarustus. Matkaja eetikakoodeks, soovitused algajale matkajale .
Erinevad telgid, õpime matkatelgi ülespanekut .

Inimese päästmine vigastuse korral – looduses käepärastest vahenditest erinevate kanderaamide valmistamine.

SEIKLUSPARK/ÖÖRONIMINE

Tomumiskoht : Saaremaa seikluspark Hallikivi

Juhendajad : Riina Voog, Kalle Voog

Turvalisus : Lapsevanem ise toob lapse kohale ja viibib ronimise ajal turvalisuse eesmärgil kohapeal (kuna seiklusraja kasutajad on alaealised) . Ühist bussitransporti ei toimu. Arvestada tuleb kolme tunniga, kaks gruppi koos, korraga 26 õpilast.
Pimedas seiklusrajal liikudes ei ole tunda kõrgusi ega näha kaugusi. Pealampide valgel saad osa sootuks teistlaadi reaalsusest!

Pealambid, soe tee ja lõke seikluspargi poolt.

Toimumise ajad ja kohad: Toimumiskoht- Hallikivi seikluspark ja Mullutu Loode hoiuala
12.09.20 - Orienteerumine , kell 09.30-12.30 I grupp
kell 13.30-16.30 II grupp
18.09.20- Ööronimine , kell 20.00-23.00
25.09.20 - Ööronimine , kell 20.00-23.00
31.10.20 - Jalgsimatkad , kell 09.30-12.30 I grupp
kell 13.30-16.30 II grupp

Mõttemängud Kärla Põhikool, juhendaja Väino Uljas

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 12, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: 31. mai 2021. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 9.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Tegevuse sisukirjeldus: mõttemängude (male, vene kabe, gomoku ja vähemal määral muud) mängimine online keskkonnas ja laual. Teooria õppimine.
Oodatavad tulemused: Õpilaste loogilise mõtlemise ja mõttemängude mängimise oskuse areng. Kooli esindamine male, kabe ja gomokuvõistlustel.

Toimumise ajad ja kohad: Esmaspäeviti algajatel 14.25-15.10, edasijõudnutel 15.10-15.55

Meedia- ja fotoring Kärla Põhikool, juhendaja Laidi Lindau

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 2 kuni 10, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: 31. mai 2021. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 7.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Oodatud on II ja III kooliastme (5.- 9. klassi) õpilased, kellel on huvi foto- ja videokunsti vastu. Saad aimu pildistamise põhitõdedest, valgusest, kompositsioonist ja algteadmised fototöötlusest. Põnevaid rännakuid loodusesse ja praktilisi tegevusi kooliürituste pildistamisel ja filmimisel. Oma tööde eksponeerimine. Kajastame koolisündmusi oma infokanalites, läbi mille arendame uudisväärtuslike meediatekstide loomise oskust.

Toimumise ajad ja kohad: Esmaspäeval 7. tunni ajal (kell 14.25) ja neljapäeval 8. tunni ajal (kell 15.15)

Mudilaskoor Kärla Põhikool, juhendaja Marika Aarnis

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 30, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: 31. mai 2021. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 27.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Väärtustada ja joida mudilaskoori traditsiooni Kärla Põhikoolis. Kasvatada järelkasvu lastekoorile ja poistekoorile. Anda võimalus kõikidele õpilastele koorilaulu protsessis osaleda.

Toimumise ajad ja kohad: Igal kolmapäeval Kärla põhikoolis.

Noorkotkad Kärla Põhikool, juhendaja Jaak Torri

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 15, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: 31. mai 2021. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 2.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Kirjeldus sisestamata

Toimumise ajad ja kohad: Ajad sisestamata

Poistekoor Kärla Põhikool, juhendaja Marika Aarnis

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 20, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: 31. mai 2021. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 16.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Väärtustada ja hoida poistekoori traditsiooni Kärla Põhikoolis. Arendada koorilaulu vokaaltehnikat.

Toimumise ajad ja kohad: Igal teisipäeval Kärla Põhikoolis.

Puutöö Kärla Põhikool, juhendaja Paul Tohv

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 12, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: 31. mai 2021. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 7.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Kirjeldus sisestamata

Toimumise ajad ja kohad: Ajad sisestamata

Robootika (1. klass) Kärla Põhikool, juhendaja Väino Uljas

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 5 kuni 12, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: 31. mai 2021. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 10.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Tegevuse sisukirjeldus: Wedo 2.0 komplektide baasil robotite ehitamine ja nende programmeerimine. Vähesel määral programmeerimismängude mängimine.
Oodatavad tulemused: Õpilaste loogilise mõtlemise ja programmeerimise oskuse areng.

Toimumise ajad ja kohad: Teisipäeviti 12.30-13.15

Robootika (2.-5 klass) Kärla Põhikool, juhendaja Väino Uljas

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 4 kuni 12, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: 31. mai 2021. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 10.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Tegevuse sisukirjeldus: 2. klassi õpilastel osaliselt Wedo 2.0, suurematel Spike Prime ja EV3 komplektide baasil robotite ehitamine ja nende programmeerimine. Vähesel määral programmeerimismängude mängimine.
Oodatavad tulemused: Õpilaste loogilise mõtlemise ja programmeerimise oskuse areng. Kooli esindamine FLL võistlustel.

Toimumise ajad ja kohad: Neljapäeviti 13.25-14.10