Reede, 25. september 2020
Õppeaasta:

Kärla Põhikool

http://www.kpk.edu.ee

Info: üldhariduskoolid, huvikooli haldaja on Väino Uljas (vaino.uljas@kpk.edu.ee).

Otsi kogu alltoodud õpperühma kirjeldusest, näiteks "sport", juhendaja nimi jne...

Tagasi

Ansambel Kärla Põhikool, juhendaja Marika Aarnis

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 4 kuni 8, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 2.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Võimaldada õpilastel osaleda ansambli- ja solistitöös, mängida pilli. Õpetada esinemiskultuuri ja esinemisnärviga toimetulekut.

Toimumise ajad ja kohad: Igal reedel Kärla Põhikoolis

Käsitöö Kärla Põhikool, juhendaja Maret Rei

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 15, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 12.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Eesmärgid:

õpilane:

1) kavandab omandatud töövõtete baasil jõukohaseid käsitööesemeid;

2) märkab rahvuslikke kujunduselemente tänapäevastel esemetel;

3) leiab käsitööeseme kavandamiseks ideid eesti rahvakunstist;

4) leiab võimalusi taaskasutada tekstiilmaterjale;

Tikkimine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Sümbolid ja märgid. Tarbe- ja kaunistuspisted. Tikandi viimistlemine ja hooldamine

Õmblemine. Töövahendid. Täpsuse vajalikkus õmblustöös. Õmblemine käsitsi ja õmblusmasinaga. Lihtõmblus. Õmblustöö viimistlemine ja hooldamine.

Kudumine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Silmuste loomine. Parem- ja pahempidine silmus. Kudumi lõpetamine.

Heegeldamine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Põhisilmuste heegeldamine. Edasi-tagasi heegeldamine. Heegeldustöö viimistlemine ja hooldamine.

Toimumise ajad ja kohad: Kärla Põhikoolis (1 kord nädalas) teisipäeval 8. tund käsitööklassis (erandid üritustel osalemine).

Keraamika Kärla Põhikool, juhendaja Külli Luup

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 8 kuni 20, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 15.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Tunneb erinevaid tehnikaid keraamiliste esemete valmistamiseks. Oskab ise kujundada ja glasuurida savist esemeid. On loov ja avatud erinevatele uutele ideedele ja töövõtetele.

Toimumise ajad ja kohad: Esmaspäeviti 14.20 - 15.05
Teisipäeviti 15.15 - 16.00

Kodutütred Kärla Põhikool, juhendaja Maris Õispuu

Piirkond: Kärla

0 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 0 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 15, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 12.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: KODUTÜTRED – KÄRLA RÜHM

Kodutütred on 19. jaanuaril 1932. aastal loodud tütarlaste vabatahtlik isamaaline Kaitseliidu noorteorganisatsioon, millel on oma põhikiri ja sisekord. Kärla Kodutütreks saab alates 4. klassi tütarlapsed.

Missioon: kodutütarde missiooniks on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu.

Mida noorele pakume?

Aktiivset ja seiklusrikast tegevust;

Mängulist õppimist;

Enese proovilepanemist;

Laagreid, matku ja võistluseid;

Uusi sõpru ja tuttavaid.

Toimumise ajad ja kohad: Kodutütred tegutsevad laagrites, mis toimuvad aastaringselt.

Lastekoor Kärla Põhikool, juhendaja Marika Aarnis

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 15 kuni 35, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 2.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Väärtustada ja hoida lastekoori traditsiooni Kärla Põhikoolis. Arendada koorilaulu vokaaltehnikat.

Toimumise ajad ja kohad: Igal esmaspäeval Kärla põhikoolis.

Matka- ja seiklusring Kärla Põhikool, juhendaja Riina Voog

Piirkond: Kärla

3 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 31, kokku 93 tundi. Õpilaste arv: 20 kuni 29, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 24. september 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Tegevuse eesmärk:
Suurendada laste keskkonnateadlikust ning õpetada neid märkama ja hoolima loodusest ja keskkonnast .
Sisustada laste ja noorte vaba aega keskkonnahariduslike tegevustega tundmaks ja väärtustamaks oma elukeskkonda.
Luua jätkusuutlik ja mitmekesine keskonnaalane õppe süsteem, mis vastaks tänapäeva ühiskonna vajadustele ja huvidele.
Pakkuda sihtrühmadele osalemist elukestvas keskonnalases hariduses ehk luua tingimused kvaliteetse huvi-ja täiendhariduse läbiviimiseks

Tegevuse sisukirjeldus:
MATKA- JA SEIKLUSRING

SEIKLUSPARK/Saaremaa seikluspark Hallikivi + SÖLMED

Toimumiskoht: Saaremaa seikluspark Hallikivi

Juhendajad : Riina Voog, Kalle Voog ning alpinist Jaan Künnap

Toimumisaeg : sügis, 2019 /koolituse kestvus 3 h

Tõusva keerukusega radade läbimine on omalaadne väljakutse ja iseenda proovilepanek, mis pakub nii keha kui vaimu arendavat tegevust igaühele - vanusest, soost ja füüsilisest vormist sõltumata. Tasapisi puude otsas kõrgemale liikudes satutakse harjumatutesse olukordadesse, õppides üksteist ja ennastki paremini tundma. Elu on näidanud, et klassikaaslased hoiavad rohkem ühte ja innustavad teineteist enam kui igapäevases koolielus - ollakse ju "võõral territooriumil." Seikluspargi külastuse käigus on hea võimalus õppida tundma taimi, puid ja kooslusi, kuulata linnulaulu ja metsakohinat ning näha erinevaid maastikuvorme...

Turvavarustus , sõlmed. Köite kasutamine liikumisel, julgestamisel ja päästmisel.
SEIKLUSPARK/ÖÖRONIMINE

Tomumiskoht : Saaremaa seikluspark Hallikivi

Juhendajad : Riina Voog, Kalle Voog

Toimumisaeg : sügis 2019,kevad 2020, koolituse kestvus 3 h
Turvalisus : Lapsevanem ise toob lapse kohale ja viibib ronimise ajal turvalisuse eesmärgil kohapeal (kuna seiklusraja kasutajad on alaealised) . Ühist bussitransporti ei toimu. Arvestada tuleb kolme tunniga, kaks gruppi koos, korraga 26 õpilast.
Pimedas seiklusrajal liikudes ei ole tunda kõrgusi ega näha kaugusi. Pealampide valgel saad osa sootuks teistlaadi reaalsusest!

Pealambid, soe tee ja küpsis seikluspargi poolt.JALGSIMATKAD

Toimumisaeg : kevad 2020 , ühe grupi koolituse aeg 3 h

Tomimumiskoht : Saaremaa seikluspark Hallikivi, Mullutu-Loode hoiuala

Juhendaja : fotograaf, alpinist ja treener Jaan Künnap
Ta on tõusnud enam kui 150 mäe tippu. Oma alpinismialase tegevusega on Jaan Künnap pälvinud aunimetuse Lumeleopard.

Millest koosneb matkavarustus Eestis ?
Isiklik varustus jalutajale ja selle pakkimine seljakotti. Matkakoti pakkimine .
Grupi ühisvarustus. Matkaja eetikakoodeks, soovitused algajale matkajale .
Erinevad telgid, õpime matkatelgi ülespanekut .

Inimese päästmine vigastuse korral – looduses käepärastest vahenditest erinevate kanderaamide valmistamine.

ORIENTEERUMINE

Toimumisaeg : talv ,kevad 2020 , ühe grupi koolituse aeg 3 h

Tomimumiskoht : Saaremaa seikluspark Hallikivi, Mullutu-Loode hoiuala

Juhendaja: kaitseliitlane Henno Rüütel /auaste :veebel/

Kompassi ja kaardimaterjali kasutamine.
GPS-i kasutamine. Keskkonnasäästlik matkamine. Liikumine jälgi jätmata.Orienteerumine , jalgsimatk Mullutu-Looduhoiu alale. Ülevaade Mullutu – Loodushoiu ala loodusest, looduse mitmekesisus.Orienteerumisel lapsed õpivad liikudes läbima maastikul märgitud kontrollpunkte, kasutades orienteerumiskaarti ja kompassi. + „turvaline lõke „ ( õpime kuidas looduses turvaliselt lõlket teha , toidu valmistamine.)
JAHIMEHERETK

Toimumisaeg : sügis 2019,talv 2020 , ühe grupi koolituse aeg 3 h

Toimumiskoht : Hallikivi seikluspark, Mullutu Loode hoiuala

Juhendaja: Kärla Jahimeeste Seltsi jahimees Kalle Voog
/ 25 aastat jahimehe kogemust /
Jahipidamine kui inimkonna vanim amet ( vanad jahirelvad ja jahipidamise viisid , jahtimine kui põlise toidu ja kehakatte hankimise võimalus)
Loomajäljed*Loomadeurud*Loomahäälte äraarvamine *Loomasarved*Soolak *Metsloomade püherdamise kohad* Lindude ränne*Loomade söögikohad(Kus kasvavad habesamblikud ja kasekäsnad ning mida metsloomad söövad ja kuidas erinevate loodusmärkide järgi aru saada, missugused loomad kuskil käinud on)
Loomade söödaplatsid ja jahikantsel *Toiduahelad ja toiduvõrgustik *Kuidas saada tänapäeval jahimeheks
Eesmärk on õppida tundma metsaelanike tegevusjälgi looduses, tutvuda metsloomade lisasöötmise põhimõtete, jahimeeste tegemistega ning käsitleda loodushoidlikku ja keskkonnasõbralikku mõteviisi.
Retk lõpeb indiaani higitelgiga.

Toimumise ajad ja kohad: KÕIK TEGEVUSED TOIMUVAD SAAREMAA SEIKLUSPARK HALLIKIVI TERRITOORIUMIL JA MULLUTU-LOODE HOIUALAL
20.10.2019
/pühapäev/ 10.00-13.00 Seikluspark + turvavarustus ja sõlmed /Hallikivi seikluspark /
30.11.2019 09.30-12:30 Jahimeheretk/ I GRUPP
13:30-16.30 II GRUPP
07.03.2020 09.30-12:30 Orienteerumine / I GRUPP
13:30-16.30 II GRUPP

18.04.2020 09.30-12.30 Jalgismatkad / I GRUPP
13.30-16.30 II GRUPP

Reede, 27.09.2019 Kell 19.30 Hallikivi seikluspark /ööronimine
Reede,
03.04.2020 - Kell 20.00 Hallikivi seikluspark /ööronimine
Reede,
10.04.2020 - Kell 20.30 Hallikivi seikluspark /ööronimine

Mõttemängud Kärla Põhikool, juhendaja Väino Uljas

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 12, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 8.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Tegevuse sisukirjeldus: mõttemängude (male, vene kabe, gomoku ja vähemal määral muud) mängimine online keskkonnas ja laual. Teooria õppimine.
Oodatavad tulemused: Õpilaste loogilise mõtlemise ja mõttemängude mängimise oskuse areng. Kooli esindamine male, kabe ja gomokuvõistlustel.

Toimumise ajad ja kohad: Ring toimub esmaspäeviti 14.25-15.10

Meedia- ja fotoring Kärla Põhikool, juhendaja Laidi Lindau

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 8, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 7.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Tegevuse sisukirjeldus: pildistamine, filmimine, meediatekstide loomine, erinevate keskkondade kasutamine fotode ja videode töötlemiseks. Kooli ürituste reklaamimiseks failide loomine kooli infoekraanile, elektrooniliste postkaartide loomine jms. Kooli sündmuste kajastamine meediakanalites (kooli koduleht, kooli fb-leht), mille läbi õpilane saab aimu, kuidas luua uudisväärtuslikku fotot ja meediateksti ning ajakirjanduseetika õppimine. Fotograafia algteadmiste omandamine, rännakud loodusesse, vaatenurga ja rütmide tabamise arendamine õpilases. Kooliülesel elektroonilisel fotokonkursil osalemine ja õpilastööde näitus. Lisaks ringitunnile on võimalus jooksvalt praktiseerida koolis toimuvatel üritusetel. Ring on õpilastele tasuta.
Oodatavad tulemused: Õpilaste digipädevuste, loovuse ja meeskonnatöö areng. Kooli sündmuste meediakajastused.

Toimumise ajad ja kohad: Ring toimub neljapäeviti kell 14.25 -16.00

Mudilaskoor Kärla Põhikool, juhendaja Marika Aarnis

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 20 kuni 35, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 4.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Väärtustada ja hoida mudilaskoori traditsiooni Kärla põhikoolis. Kasvatada järelkasvu lastekoorile ja poistekoorile. Anda võimalus kõikidele õpilastele osaleda koorilaulu protsessis.

Toimumise ajad ja kohad: Igal kolmapäeval Kärla põhikoolis

Noorkotkad Kärla Põhikool, juhendaja Jaak Torri

Piirkond: Kärla

0 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 0 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 15, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 5.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Kirjeldus sisestamata

Toimumise ajad ja kohad: Noorkotkaste tegevus toimub laagrites.

Poistekoor Kärla Põhikool, juhendaja Marika Aarnis

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 15 kuni 25, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 2.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Väärtustada ja hoida poistekoori traditsiooni Kärla Põhikoolis. Arendada koorilaulu vokaaltehnikat.

Toimumise ajad ja kohad: Igal teisipäeval Kärla põhikoolis.

Puutöö Kärla Põhikool, juhendaja Paul Tohv

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 12, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 17.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Tunneb huvi puutöö vastu. Arendab loovust. Arendab käelisi oskusi. Omab teadmisi puidu töötlemisest.
Märkimine, mõõtmine, saagimine, puurimine, lihvimine, viimistlemine.
2 kl lihtsamad töövõtted ja tegevused(mõõtmine, pliiatsiga märkimine, ohutud töövõtted, puurimine puurpingis, saagimine vineeri ja käsisaega, lihvimine jms )
3 kl oskus mõõta ja märkida toorikule mõõtusid, valida puure mõõtude järgi, valida saagisid vastavalt otstarbele, naelutamine, viimistleda detaile (lihvimine, värvimine ja lakkimine)

Toimumise ajad ja kohad: Esmaspäeviti 15.15 - 16.00 2 kl õpilased
Neljapäeviti 15.15 - 16.00 3 kl õpilased
Tehnoloogiaklassis

Robootika Kärla Põhikool, juhendaja Väino Uljas

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 12, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 11.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Tegevuse sisukirjeldus: 1.-2. klassi õpilastel Wedo 2.0, suurematel EV3 komplektide baasil robotite ehitamine ja nende programmeerimine. Vähesel määral programmeerimismängude mängimine.
Oodatavad tulemused: Õpilaste loogilise mõtlemise ja programmeerimise oskuse areng. Kooli esindamine FLL võistlustel.

Toimumise ajad ja kohad: Neljapäeviti 1. klass 13.15-15.10 Ülejäänud 15.15-16.00