Teisipäev, 24. november 2020
Õppeaasta:

Võimlemisklubi Pärl

Info: eraspordiklubid, huvikooli haldaja on Kadri Rõõm (kadri.sarjas@gmail.com).

Otsi kogu alltoodud õpperühma kirjeldusest, näiteks "sport", juhendaja nimi jne...

Tagasi

Aurora (võistusrühm) Võimlemisklubi Pärl, juhendaja Marjana Tõnisson, Kadri Rõõm

Piirkond: Kuressaare

10 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 48, kokku 480 tundi. Õpilaste arv: 12 kuni 12, tasu: 75,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 9. september 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 12.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Rühm on komplekteeritud kehaliste katsete alusel, mis teostati 2019. a sügisel.
Rühmvõimlemine on naiste spordiala, mis põhineb harmoonilisele, rütmilisele, ökonoomsele liikumistehnikale. See on stiliseeritud, väljenduslik ja loomulik tervet keha haarav liikumine. Rühmvõimlemine on olnud rahvusvaheliselt tuntud alates 1996. aastast.

Treeningutel käsitelatakse ka erinevaid võistlusvahendeid, milleks rõngas, hüpits, pall ja lint. Samuti tutvutakse erinevate tantsustiilidele, põhjalikumalt keskendutakse kaasaegsele tantsule.

Eesmärgid:
Võistlusvõimlemise arendamine Saaremaal, VK Pärl astumine võistlusklubide ridadesse.
Andekatele võimlejatele lisaarengu pakkumine.
Osalemine alates 2020/2021 Eesti Võimlemisliidu võistlustel miniklassi B-grupis.
Läbi võistlusvõimlemise kogu klubi arenguhüppe sooritamine.

Toimumise ajad ja kohad: Esmaspäev kell 16:00-18.00 Kuressaare spordihoone aeroobikasaal
Kolmapäev kell 16.30-18.00 Kuressaare spordihoone aeroobikasaal
Neljapäev kell 16.00-18.00 Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi võimla
Reede kell 15:00-16:30 Rootsi tn 7
Nädalavahetuseti kaks korda kuus vastavalt graafikule klassikasaal

Individuaalvõimlejad Võimlemisklubi Pärl, juhendaja Marjana Tõnisson

Piirkond: Kuressaare

4 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 40, kokku 160 tundi. Õpilaste arv: 2 kuni 2, tasu: 65,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 5. september 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Iluvõimlemine on spordiala, kus elegantsus ja liigutuste täpsus on valatud justkui kunstiteosesse. Iluvõimlemine sai alguse Saksamaalt 1920. aastal.
Iluvõimlemise individuaalvõistlustel kasutatakse 5 erinevat võimlemisvahendit. Need on: hüpits, rõngas, kurikas, pall ja lint.
Iluvõimlemistreeningud juhendaja poolt valitud VK Pärl võimlejatele. Kehatöö, vahendikäsitluse ja akrobaatiliste elementide süvaõpe.

Toimumise ajad ja kohad: K 18-19.30 spordihoone kergejõustikuhall
Klassikatreening kokkuleppel treeneriga

Rõõmusädemed Võimlemisklubi Pärl, juhendaja Kadri Rõõm

Piirkond: Kuressaare

4 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 40, kokku 160 tundi. Õpilaste arv: 24 kuni 24, tasu: 40,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 14. september 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 23.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: RÜHM ON KOMPLEKTEERITUD 2018a proovitreeningute alusel. Rühma juhendab Kadri Rõõm.
Võimlemine on võluv ja parim vundament heale rühile, rütmitundele, keha valitsemisele ning koordinatsioonile. Läbi mõõduka koormuse, vanusele sobivate jõu-, venitus- ja painduvusharjutuste ning erinevate võimlemisvahendite kasutamise arendatakse kõike, mida lapse kehaline areng vajab. Muusika kasutamine lisab treeningutele emotsionaalsust avades loomuliku graatsia ja väljendusrikkuse.
Treeningute eesmärgiks on ühtehoidvas õhkkonnas kehaliste võimete arendamine ning kavade õppimine esinemisteks maakonnas ning vabariiklikel võimlemisvõistlustel, festivalidel ja tantsupidudel.
Kolmandal hooajal jätkatakse üldfüüsilisele põhja ladumisega, õpitakse juurde uued tasakaalu, akrobaatilised ja kehatööelemendid. Hüppevõime arendamine, puutehüpe, laihüpe, ratashüpe, käärhüpe üle saali ja juurdevõtusammu kinnistamine. Rühi arendamise, kehatüvelihaste tugevdamine ja grupitunde ning ühtsuse kinnistamine.
Rõõmusädemete eesmärgid:
1. Laps tunneb liikumisest rõõmu, tahab kuuluda rühma ja õppida oma keha valitsema.
2. Laps arvestab treenerite ja rühmakaaslastega, mõistab ja täidab klubi ning rühma reegleid.
3. Üldkehaline ettevalmistus (vastupidavus, koordinatsioon, painduvus, kiirus, osavus)
4. Omandab teadmised võimlemiselementidest, sooritab neid õige tehnikaga.
5. Tunneb võimlemisvahendeid ja oskab neid käsitleda ja teab nende tehnika eripärasid (rõngas, hüpits, pall, linik).
6. Tunneb võimlemise terminoloogiat ja oskab käskluste peale tunnis liikuda.
7. Tunnetab rühma ühtsust ja oskab liikuda rivis, kolonnis, diagonaalis.
8. Areneb esinemisjulgus, oskus laval olla ja esinemistel käituda, suhtub lugupidavalt oma treenerisse, klubikaaslastesse ning treening- ja esinemisriietesse/vahenditesse.
8. Silmaringi arendamine spordi ja eelkõige võimlemise alal.
9. Grupitunde ja võistlusvaimu loomine, ausa mängu põhimõtete tundmine.
10. Iseseisvuse suurendamine ja iseseisva koduse harjutamise juurutamine.

Tegevused:
Laps käib regulaarselt treeningutel.
Oskab arvestada treenerite ja rühmakaaslastega, kuulata käsklusi ning käituda vastavalt.
Võimlemise baaselementide õppimine ja üldkehaline ettevalmistus (vastupidavus, koordinatsioon, painduvus, kiirus, osavus). Laps tunnetab oma keha, mõistab harjutuste mõju kehale.
Laps treenib vähemalt kord nädalas võimlemisvahendiga ja oskab rõnga, hüpitsa, palli ja liniku algtehnikat.
Pidev võimlemisalase terminoloogia õppimine, esinemisjulguse ja lavalise liikumise kogemuste hankimine.
Osalemine ühisüritustel (esinemised, lisatreeningud, minilaagrid, motivatsioonipaketid).
Iseseisvuse suurendamine läbi treeningute ja laagrite (ise riietumine, kella tundmine, isiklik hügieen jne). Iseseisva harjutamise juurutamine.

Toimumise ajad ja kohad: Teisipäev 17.00-18.15 KTG
Neljapäev 17.00-18.15 klassikasaal
Reede kell 17.00-18.00 KTG

Roosinupud Võimlemisklubi Pärl, juhendaja Kadri Rõõm

Piirkond: Kuressaare

7 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 40, kokku 280 tundi. Õpilaste arv: 14 kuni 14, tasu: 45,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 14. september 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 14.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: RÜHM ON KOMPLEKTEERITUD 2012a, lisakatsed vabadele kohtadele aug 2020. Rühm alustab oma üheksandat hooaega. Rühma juhendab Kadri Rõõm.
Võimlemine on võluv ja parim vundament heale rühile, rütmitundele, keha valitsemisele ning koordinatsioonile. Läbi mõõduka koormuse, vanusele sobivate jõu-, venitus- ja painduvusharjutuste ning erinevate võimlemisvahendite kasutamise arendatakse kõike, mida tütarlapse kehaline areng vajab. Muusika kasutamine lisab treeningutele emotsionaalsust avades loomuliku graatsia ja väljendusrikkuse.
Treeningute eesmärgiks on ühtehoidvas õhkkonnas kehaliste võimete arendamine, uute kavade õppimine, esitamine, osalemine maakondlikel ja vabariiklikel võimlemisfestivalidel ning tantsupidudel. Treeningud on 2020/2021 õppeaastal alaspetsiifilisemad nõudes ka kodust individuaalset tööd ja rühmale pühendumist. Oluline rõhk klassikalise tantsu ettevalmistusel, keha valitsemisel ja süvalihaste tunnetamisel.
Treeningplaanis on võimlemise põhivara, klassikalise tantsu elemendid, akrobaatikaõpe, tähelepanu- ja koostööharjutused, painduvuse arendamine, tasakaalu ja koordinatsioonitreening, võimlemisvahendite tehnika õppimine (hüpits, rõngas, pall, lint, kurikas), lisaks alternatiivvahendid (vedik, linik). Oluline rõhk hüppevõime arendamisel ja üldkoordinatsiooni parendamisel.
Roosinuppude eesmärgid:
1. Tunneb liikumisest rõõmu, tahab kuuluda rühma ja õppida oma keha valitsema.
2. Arvestab ja käitub lugupidavalt treenerite ja rühmakaaslastega.
3. Omandab teadmised võimlemiselementidest, sooritab neid õige tehnikaga.
4. Üldkehaline ettevalmistus (vastupidavus, koordinatsioon, painduvus, kiirus, osavus).
5. Tunneb võimlemisvahendeid ja oskab nende tehnikat (rõngas, hüpits, pall, lint), teeb vahenditunnetuse saavutamiseks tööd ka kodus.
6. Tunneb võimlemise terminoloogiat ja oskab käskluste peale tunnis liikuda, tunnetab rühma liikumisi, arvestab sünkroonsusega.
7. Areneb esinemisjulgus, lavaline liikumine.
8. Laps suhtub lugupidavalt oma treening - ja esinemisriietesse, võimlemisvahenditesse, kaaslastesse ja treeneritesse.
9. Silmaringi arendamine spordi ja eelkõige võimlemise vallas.
10. Grupitunde ja võistlusvaimu hoidmine, ausa mängu põhimõtete tundmine.
11. Iseseisvuse suurendamine läbi treeningute ja laagrite.
12. Iseseisva õpivõime juurutamine ja kinnistamine.
Käin trennis, sest ma tahan!!!

Tegevused:
Grupi liikmed käivad regulaarselt treeningutel, puudumised erandkorras ja neist teatab laps ette.
Oskab arvestada treenerite ja rühmakaaslastega, kuulab käsklusi ning käitub vastavalt.
Võimlemiselementide õppimine ja üldkehaline ettevalmistus (vastupidavus, koordinatsioon, painduvus, kiirus, osavus). Laps tunnetab oma keha, mõistab harjutuste mõju kehale.
Laps harjuta vahenditehnikat tundides ja lisaks kinnistab kodus.
Pidev võimlemisalase terminoloogia õppimine, esinemisjulguse ja lavalise liikumise kogemuste hankimine.
Osalemine ühisüritustel (esinemised, lisatreeningud, minilaagrid, motivatsioonipaketid).
Iseseisvuse suurendamine läbi treeningute ja laagrite.

Toimumise ajad ja kohad: Teisipäev kell 15.30-17.00 Rootsi tänava saal (Rootsi 7 teine korrus), võimlemine, treener Kadri Rõõm
Kolmapäev kell 16.30-17.30 Rootsi tänava saal (Rootsi 7 teine korrus), tantsutreening, treener Aylin Quintosa Cala
Neljapäev kell 15.30-17.00 Kuressaare spordihoone aeroobikasaal, võimlemine, treenerid Kadri Rõõm
Reede kell 15.30-17.00 Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi võimla, võimlemine, treener Kadri Rõõm

Särasilmad Võimlemisklubi Pärl, juhendaja Kadri Rõõm

Piirkond: Kuressaare

7 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 40, kokku 280 tundi. Õpilaste arv: 16 kuni 16, tasu: 45,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 14. september 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 15.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: RÜHM ON KOMPLEKTEERITUD 2014a . Seitsmes ühine hooaeg. Rühma juhendab Kadri Rõõm.
Võimlemine on võluv ja parim vundament heale rühile, rütmitundele, keha valitsemisele ning koordinatsioonile. Läbi mõõduka koormuse, vanusele sobivate jõu-, venitus- ja painduvusharjutuste ning erinevate võimlemisvahendite kasutamise arendatakse kõike, mida tütarlapse kehaline areng vajab. Muusika kasutamine lisab treeningutele emotsionaalsust avades loomuliku graatsia ja väljendusrikkuse.
Treeningute eesmärgiks on ühtehoidvas õhkkonnas kehaliste võimete arendamine, uute kavade õppimine, esitamine, osalemine maakondlikel ja vabariiklikel võimlemisfestivalidel ning tantsupidudel. Treeningud on 2020/2021 õppeaastal alaspetsiifilisemad nõudes ka kodust individuaalset tööd ja rühmale pühendumist. Oluline rõhk klassikalise tantsu ettevalmistusel, keha valitsemisel ja süvalihaste tunnetamisel.
Treeningplaanis on võimlemise põhivara, klassikalise tantsu elemendid, akrobaatikaõpe, tähelepanu- ja koostööharjutused, painduvuse arendamine, tasakaalu ja koordinatsioonitreening, võimlemisvahendite tehnika õppimine (hüpits, rõngas, pall, lint, kurikas), lisaks alternatiivvahendid (vedik, linik). Oluline rõhk hüppevõime arendamisel ja üldkoordinatsiooni parendamisel.
Särasilmade eesmärgid:
1. Laps tunneb liikumisest rõõmu, tahab kuuluda rühma ja õppida oma keha valitsema.
2. Laps arvestab ja käitub lugupidavalt treenerite ja rühmakaaslastega.
3. Omandab teadmised võimlemiselementidest, sooritab neid õige tehnikaga.
4. Üldkehaline ettevalmistus (vastupidavus, koordinatsioon, painduvus, kiirus, osavus).
5. Tunneb võimlemisvahendeid ja oskab nende tehnikat (rõngas, hüpits, pall, lint), teeb vahenditunnetuse saavutamiseks tööd ka kodus.
6. Tunneb võimlemise terminoloogiat ja oskab käskluste peale tunnis liikuda, tunnetab rühma liikumisi, arvestab sünkroonsusega.
7. Areneb esinemisjulgus, lavaline liikumine.
8. Laps suhtub lugupidavalt oma treening - ja esinemisriietesse, võimlemisvahenditesse, kaaslastesse ja treeneritesse.
9. Silmaringi arendamine spordi ja eelkõige võimlemise vallas.
10. Grupitunde ja võistlusvaimu hoidmine, ausa mängu põhimõtete tundmine.
11. Iseseisvuse suurendamine läbi treeningute ja laagrite.
12. Iseseisva õpivõime juurutamine ja kinnistamine.
Käin trennis, sest ma tahan!!!

Tegevused:
Laps käib regulaarselt treeningutel, puudumistest teatab ette.
Oskab arvestada treenerite ja rühmakaaslastega, kuulab käsklusi ning käitub vastavalt.
Võimlemiselementide õppimine ja üldkehaline ettevalmistus (vastupidavus, koordinatsioon, painduvus, kiirus, osavus). Laps tunnetab oma keha, mõistab harjutuste mõju kehale.
Laps harjuta vahenditehnikat tundides ja lisaks kinnistab kodus.
Pidev võimlemisalase terminoloogia õppimine, esinemisjulguse ja lavalise liikumise kogemuste hankimine.
Osalemine ühisüritustel (esinemised, lisatreeningud, minilaagrid, motivatsioonipaketid).
Iseseisvuse suurendamine läbi treeningute ja laagrite.

Toimumise ajad ja kohad: Teisipäev kell 15.00-17.00 Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium, võimlemine, treener Kadri Rõõm
Kolmapäev kell 16.30-17.30 Rootsi tänava saal ( Rootsi 7 teine korrus), tantsutund, treener Aylin Quintosa Cala
Neljapäev kell 15.30-17.00 Rootsi tänava saal ( Rootsi 7 teine korrus), klassika treener Aylin Quintosa Cala
Reede kell 14.30-15.30 Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium, võimlemine, treener Kadri Rõõm

Südametähed Võimlemisklubi Pärl, juhendaja Aylin Quintosa Cala, Kadri Rõõm

Piirkond: Kuressaare

4 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 40, kokku 160 tundi. Õpilaste arv: 24 kuni 24, tasu: 40,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 14. september 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 23.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Rühm on komplekteeritud proovitreeningute alusel augustis2020.
Igas õppeprotsessis on ülioluline, et õpilane tunneks huvi ja motivatsiooni. Eriti kui tegemist on alaga, mille valdamine nõuab sageli palju harjutamist nagu ballettis. Sel põhjusel soovime, et tunnid rikastaksid teadmisi ja oleksid lõbusad.

Üldised eesmärgid 1. aastal:
- saavutada kehatunnetus, tasakaal ning õige hingamistehnika.
-õppida ja kinnistada käte ja jalgade positsioonid
-liikumise harmoonia saavutamine koos sammude eripära omandamisega
-loovuse ja iseseisvuse arendamine
-grupi ühtsuse saavutamine
-jalgade õige asendi saavutamine- painutamine-sirutamine ja jalgade väljapoolsus alates puusaliigesest
- hüppevõime arendamine, maandumise tehnika
-osalemine VK Pärl sisestel üritustel

Toimumise ajad ja kohad: Teisipäeval kell 17.00-18.00 Rootsi 7, klassikatreening, treener Aylin
Neljapäeval kl 17.00-18.00 spordihoone aeroobikasaal, võimlemine, treener Kadri
Reedel 16.30-17.30 Rootsi 7, klassikatreening, treener Aylin

Sirelihaldjad Võimlemisklubi Pärl, juhendaja Marjana Tõnisson, Kadri Rõõm

Piirkond: Kuressaare

7 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 40, kokku 280 tundi. Õpilaste arv: 18 kuni 18, tasu: 45,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 16. september 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 19.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: NB! RÜHM ON KOMPLEKTEERITUD, UUSI LIIKMEID VASTU EI VÕETA.
Rühma juhendab Marjana Tõnisson.
Võimlemine on võluv ja parim vundament heale rühile, rütmitundele, keha valitsemisele ning koordinatsioonile. Läbi mõõduka koormuse, vanusele sobivate jõu-, venitus- ja painduvusharjutuste ning erinevate võimlemisvahendite kasutamise arendatakse kõike, mida tütarlapse kehaline areng vajab. Muusika kasutamine lisab treeningutele emotsionaalsust avades loomuliku graatsia ja väljendusrikkuse. Meie treeningute eesmärgiks on mängulises õhkkonnas meeldiv kehaline treening koos eakaaslastega. Marjana soovib kasvatada targad võimlejad – tuleb osata nautida võimlemist hetkes ja nii, et oleks soov võimelda ja selles protsessis areneda mitmeid-mitmeid aastaid.

Treeningplaanis on võimlemise põhiharjutused, akrobaatikaõpe, tähelepanu- ja koostööharjutused, füüsilise võimekuse ja motoorsete oskuste arendamine, painduvuse arendamine, tasakaalu ja koordinatsioonitreening, võimlemisvahendite tehnika õppimine (hüpits, rõngas, pall), lisaks alternatiivvahendid. Lisaks pööratakse rohkem tähelepanu ka klassikalise tantsu elementidele, st õpitaks lihtsamaid balletiharjutusi, et arendada rühti veelgi ning anda oluline aluspõhi tasakaalude, pöörete, kehatööde ja hüpete sooritamiseks. Sel hooajal keskendutakse enim võimlemishoiaku kinnistamisele ning painduvuse arendamisele.
Sirelihaldjate eesmärgid:
1. Laps tunneb liikumisest rõõmu, tahab kuuluda rühma ja õppida oma keha valitsema.
2. Laps arvestab treenerite ja rühmakaaslastega.
3. Omandab teadmised võimlemiselementidest, sooritab neid õige tehnikaga.
4. Üldkehaline ettevalmistus (vastupidavus, koordinatsioon, painduvus, kiirus, osavus).
5. Tunneb võimlemisvahendeid ja oskab nende tehnikat (rõngas, hüpits, pall, lint), teeb vahenditunnetuse saavutamiseks tööd ka kodus.
6. Tunneb võimlemise terminoloogiat ja oskab käskluste peale tunnis liikuda.
7. Areneb esinemisjulgus, oskus laval olla ja etendustel käituda, suhtub lugupidavalt oma treening - ja esinemisriietesse, võimlemisvahenditesse.
8. Silmaringi arendamine.
9. Grupitunde ja võistlusvaimu hoidmine, ausa mängu põhimõtete tundmine.
10. Iseseisvuse suurendamine läbi treeningute ja laagrite.

Tegevused:
Laps käib regulaarselt treeningutel, puudumistest teatab ette.
Oskab arvestada treenerite ja rühmakaaslastega, kuulata käsklusi ning käituda vastavalt.
Võimlemiselementide õppimine ja üldkehaline ettevalmistus (vastupidavus, koordinatsioon, painduvus, kiirus, osavus). Laps tunnetab oma keha, mõistab harjutuste mõju kehale.
Laps treenib kord nädalas tunnis ja lisaks kodus võimlemisvahendiga.
Pidev võimlemisalase terminoloogia õppimine, esinemisjulguse ja lavalise liikumise kogemuste hankimine.
Osalemine ühisüritustel (esinemised, lisatreeningud, minilaagrid, motivatsioonipaketid).
Iseseisvuse suurendamine läbi treeningute ja laagrite.

Toimumise ajad ja kohad: Esmaspäev kell 15.00-16.30 Kuressaare spordihoone aeroobikasaal
Kolmapäeval kell 15.00-16.30 Rootsi tänava saal (Rootsi7, teine korrus)
Neljapäeval kell 14.30-16.00 Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi võimla

Tantsutund Võimlemisklubi Pärl, juhendaja Aylin Quintosa Cala

Piirkond: Kuressaare

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 40, kokku 40 tundi. Õpilaste arv: 24 kuni 24, tasu: 25,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 5. oktoober 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 0.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Tantsutundide eesmärgiks on Ladina - Ameerika rütmide ja klassikaliste tantsude tutvustamine ning õpetamine Saaremaal. Tunnid toimuvad kord nädalas ja igas tunnis õpitakse ühe tantsu põhisamme ning nauditakse kauneid rütme.
VK Pärl lastele on tegu lisaväljundiga võimlemisrutiini.

Toimumise ajad ja kohad: Kolmapäeviti 16.30-17.30 Pärli klassikasaal