Teisipäev, 24. november 2020
Õppeaasta:

Kuressaare Vanalinna Kool

http://www.vanalinna.edu.ee/

Info: üldhariduskoolid, huvikooli haldaja on Piret Seema (piret@vanalinna.edu.ee).

Otsi kogu alltoodud õpperühma kirjeldusest, näiteks "sport", juhendaja nimi jne...

Tagasi

Algklasside spordiring Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Kadi Tänav(Tänak)

Piirkond: Kuressaare

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 33, kokku 66 tundi. Õpilaste arv: 12 kuni 30, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: 15. detsember 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 31.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Sisustada laste vaba aega. Arendada kehalisi võimeid. Ettevalmistus võistlusteks.

Toimumise ajad ja kohad: Esmaspäev kell 14.00-14.45
Kolmapäev kell 14.00-14.30 (1. klass 14.30-14.50)

Ansambel Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Malle Veske

Piirkond: Kuressaare

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 33, kokku 66 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 15, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: 15. detsember 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Rõõm koosmusitseerimisest. Õpetada hingamist, fraseerimist, selge intoneerimine ja täpne diktsioon. Ansambli tunnetus, töö erinevate hääle- rühmadega ( sopranid, aldid).
Hääleseade, häälehoid.
Liikumine ( k. a. mänguline tegevus) võimalusel õpetada kasutama saatepille ( nii rütmi kui meloodilisi )
Osalemine kooli ja maakonna üritustel ( arvestades õpilaste soove ja valmisolekut esinemiseks.

Toimumise ajad ja kohad: Neljapäeval: 14.00 - 15.30 muusikaklassis (klass nr. 105)

( koosolekute päeval proov: Teisipäeval alates 15.00 - 16.30 klassis nr. 105)

või mõnel muul osapooltele sobival ajal.

Üldkehaline ettevalmistus ja sportmängud 4.- 6.kl poisid ja tüdrukud Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Edgar Haavik

Piirkond: Kuressaare

6 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 33, kokku 198 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 18, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: 15. detsember 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 12.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Pakkuda koolilastele täiendavaid võimalusi liikumisaktiivsuse kasvatamiseks. Osaleda maakonna meistrivõistlusterl rahvastepallis. Organiseerida vanalinna kooli traditsioonilisi võistlusi. Tutvustada erinevaid sport-ja liikumismänge.

Toimumise ajad ja kohad: Teisipäeviti 13.45
Neljapäeviti kella 14.45-16.15
Reedeti kella 12.45-14.15

Jalgrattakursus III Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Anne Nelis

Piirkond: Kuressaare

4 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 6, kokku 24 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 15, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 16. oktoober 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 11.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Noorte jalgratturite koolitamine juhilubade saamise eesmärgil.
Liiklusalane koolitus nooremale koolieale. Kursus sisaldab teoreetilist ja praktilist (sõiduõpe platsil ja linnaliikluses) koolitust. Õpitakse tundma liiklusmärke ja - reegleid, liikluskultuuri, ohutut käitumist liikluses jalakäija ja jalgratturina. Koolituse läbimise ja eksamite eduka sooritamise korral saavad lapsed jalgratturi juhiloa. Koolitusel osalemise eelduseks on jalgrattaga sõitmise oskus.
Teooriakoolitus toimub septembris - oktoobris, platsisõidu koolitus juunis, linnasõit septembris.

Toimumise ajad ja kohad: Sõidukoolitus toimub juunis 2020 kooli staadionil. Täpsem info lapsevanema meili teel.
Jalgrattakursus septembris ja oktoobris ESMASPÄEVITI ja KOLMAPÄEVITI kell 17. 00. ESIMENE KOHTUMINE TEISIPÄEVAL, 8. SEPTEMBRIL KELL 17. 00.

Jalgrattakursus IV Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Anne Nelis

Piirkond: Kuressaare

4 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 6, kokku 24 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 15, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 16. oktoober 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 8.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Noorte jalgratturite koolitamine juhilubade saamise eesmärgil.
Liiklusalane koolitus nooremale koolieale. Kursus sisaldab teoreetilist ja praktilist (sõiduõpe platsil ja linnaliikluses) koolitust. Õpitakse tundma liiklusmärke ja - reegleid, liikluskultuuri, ohutut käitumist liikluses jalakäija ja jalgratturina. Koolituse läbimise ja eksamite eduka sooritamise korral saavad lapsed jalgratturi juhiloa. Koolitusel osalemise eelduseks on jalgrattaga sõitmise oskus.

Toimumise ajad ja kohad: Teooriakoolitus toimub septembris - oktoobris, platsisõidu koolitus juunis, linnasõit septembris. Täpsem info lapsevanema meilile.
Jalgrattakursus septembris ja oktoobris TEISIPÄEVITI ja NELJAPÄEVITI kell 17. 00. ESIMENE KOHTUMINE TEISIPÄEVAL, 8. SEPTEMBRIL KELL 17. 00.

Kodutütred Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Tiia Kütt

Piirkond: Kuressaare

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 33, kokku 66 tundi. Õpilaste arv: 8 kuni 18, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: 15. detsember 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 6.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: * kasvatada noorte isamaalist meelsust, süvendada armastust oma kodu ja isamaa vastu
*kasvatada isiksusi, kes on ausad, ettevõtlikud, otsustamis- ja vastutusvõimelised, tähelepanelikud, südamlikud, austavad oma vanemaid, kaasinimesi ja loodust
*arendada mitmekülgselt ja harmooniliselt noorte vaimseid ja kehalisi võimeid
*harjutada noori järgima tervislikku eluviisi, isikliku hügieeni reegleid ja suurendada suutlikust abistada hädasolijaid
*kasvatada noortes teadmist, et nende haridusest ja haritusest oleneb Eesti olevik ja tulevik
Toimuvad õppepäevad, koondused, matkad, laagrid.

Toimumise ajad ja kohad: Kokkuleppel -reedel alates kell 13.00 või nädalavahetustel, koolivaheaegasdel

Loodusring Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Madli Varik, Ülle Kreos

Piirkond: Kuressaare

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 33, kokku 66 tundi. Õpilaste arv: 8 kuni 18, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: 15. detsember 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 4.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: 1. Anda võimalus loodushuvilistel õpilastel tutvuda Saaremaa loodusega.
2. Korraldada õppereise ja matku.
3. Osaleda loodusainete olümpiaadidel ja õpilasi nendeks ette valmistada.
4. Korraldada koolis sügislillede näitus ja taimede tundmise konkurss.
5. Korraldada koolis mälumängud ja osaleda maakondlikul mälumängul.
6. Korraldada kevadine projektõppepäev.
7. Osaleda eTwinningu projektides.
8. Arendada õpilaste fotograafiaoskusi, õppida drooniga pildistama ja filmima.

Toimumise ajad ja kohad: Kolmapäeviti kl 15.00 bioloogia klassis (220).
Väljasõitude ja matkade puhul aeg ja koht kokkuleppel.

Matka-ja seiklusring 8.kl Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Riina Voog

Piirkond: Kuressaare

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 25, kokku 25 tundi. Õpilaste arv: 9 kuni 13, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 15. oktoober 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 10.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Tegevuse eesmärk:
Suurendada laste keskkonnateadlikust ning õpetada neid märkama ja hoolima loodusest ja keskkonnast .
Sisustada laste ja noorte vaba aega keskkonnahariduslike tegevustega tundmaks ja väärtustamaks oma elukeskkonda.
Luua jätkusuutlik ja mitmekesine keskonnaalane õppe süsteem, mis vastaks tänapäeva ühiskonna vajadustele ja huvidele.
Pakkuda sihtrühmadele osalemist elukestvas keskonnalases hariduses ehk luua tingimused kvaliteetse huvi-ja täiendhariduse läbiviimiseks


Tegevuse sisukirjeldus:

MATKA- JA SEIKLUSRING


SEIKLUSPARK/ÖÖRONIMINE

Tomumiskoht : Saaremaa seikluspark Hallikivi
Toimumisaeg :18.09.20 või 25.09.20 , kell 20.00 , koolituse kestvus 3h

Juhendajad : Riina Voog, Kalle Voog


Turvalisus: tingimuseks on, et lapsevanem ise toob lapse kohale ja viibib ronimise ajal turvalisuse eesmärgil kohapeal. Bussitransporti öise ronimise korral ei toimu. Arvestada tuleb kolme tunniga, kaks gruppi koos, korraga 26 õpilast.
Pimedas seiklusrajal liikudes ei ole tunda kõrgusi ega näha kaugusi. Pealampide valgel saad osa sootuks teistlaadi reaalsusest!

Pealambid, soe tee ja lõke seikluspargi poolt.JALGSIMATKAD

Toimumisaeg : 03.10.2020 , ühe grupi koolituse aeg 3 h

Tomimumiskoht : Saaremaa seikluspark Hallikivi, Mullutu-Loode hoiuala

Juhendaja : Raivo Paasma , vanemseersant /Kaitseliit

Millest koosneb matkavarustus Eestis ?
Isiklik varustus jalutajale ja selle pakkimine seljakotti. Matkakoti pakkimine .
Grupi ühisvarustus. Matkaja eetikakoodeks, soovitused algajale matkajale .
Erinevad telgid, õpime matkatelgi ülespanekut .

Inimese päästmine vigastuse korral – looduses käepärastest vahenditest erinevate kanderaamide valmistamine.

Toimumise ajad ja kohad: TEGEVUSTE TOIMUMISKOHT : HALLIKIVI SEIKLUSPARK, MULLUTU-LOODE HOIUALA

ÖÖRONIMINE
18.09.2020 / REEDE/ KELL 20.00/HALLIKIVI SEIKLUSPARK / ÖÖRONIMINE
25.09.2020 /REEDE/ KELL 20.00 /HALLIKIVI SEIKLUSPARK/ ÖÖRONIMINE
Turvalisus: tingimuseks on, et lapsevanem ise toob lapse kohale ja viibib ronimise ajal turvalisuse eesmärgil kohapeal. Bussitransporti öise ronimise korral ei toimu.
Õpilasel on võimalus osa võtta ühest ööronimisest. Öine ronimine seikluspargis toimub eelneva registreerimise alusel, e-maili teel hallikiviseikluspark@gmail.com


JALGSIMATKAD /LAUPÄEV/ 03.10.20
Buss väljub Vanalinna Kooli juurest, kell 12.30, koolituse algus , kell 13.00-16.00 Jalgsimatkad / Raivo Paasma

Programmeerimine algajatele 3.-4.kl Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Ülle Pihelpuu

Piirkond: Kuressaare

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 33, kokku 66 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 16, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: 16. detsember 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 8.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Ring arendab õpilaste loogilist ning algoritmilist mõtlemist ning süsteemset lähenemist probleemide lahendamisele.

Toimumise ajad ja kohad: 4. klassidele teisipäeviti kell 14.00 ja 3. klassidele reedeti kell 8.10 arvutiklassis. Alates 15. septembrist.

Rahvatants 3.-4. kl Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Girta Tang 2 tundi, Eldin Lember 2 tundi (kaks juhendajat korraga tunnis)

Piirkond: Kuressaare

4 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 33, kokku 132 tundi. Õpilaste arv: 12 kuni 18, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: 16. detsember 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 9.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Eesti rahvatantsude, laulumängude, seltskonnatantsude õppimine.
Esinemine kooli üritustel: jõulupidu, Eesti Vabariigi aastapäeva aktus, kooli kevadkontsert

Toimumise ajad ja kohad: Ajad sisestamata

Robootika 4.-8. kl Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Andrus Naulainen

Piirkond: Kuressaare

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 26, kokku 52 tundi. Õpilaste arv: 4 kuni 16, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. november 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 14.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Eesmärgiks on tegelda LEGO robootikaga ja osaleda võistlusel First Lego League.

Toimumise ajad ja kohad: Reede kell 13.00-14.30
Kuressaare Ametikoolis ruumis K206

Solistid 1.-9.kl Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Malle Veske

Piirkond: Kuressaare

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 33, kokku 66 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 10, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: 16. detsember 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 5.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Pingevaba ja rõõm laulmisest. Vokaaltehnika ja esinemisoskuse arendamine ( arvestades indiv. võimeid), õpilase muusikalise maitse ja silmaringi arendamine läbi eakohase repertuaari. Laulja kehahoid ja hingamine, hääl ja selle tervishoid. Laulud a capella, saatega ja
( võimalusel) fonogrammiga.
Osalemine kooli ja maakonna üritustel ( arvestades õpilase soove ja valmisolekut esinemiseks)

Toimumise ajad ja kohad: Teisipäev: 8.10 - 8.55 muusikaklassis ( klass nr. 105)

Reedel: 8.10 - 8.55 muusikaklassis. (klass nr. 105)

Või mõnel muul osapooltele sobival ajal

Solistid 3.-7.kl Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Ene Grass

Piirkond: Kuressaare

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 33, kokku 33 tundi. Õpilaste arv: 3 kuni 8, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: 16. detsember 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 2.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Õpetada ja harjutada laulmist loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba toonitekitamise ja selge diktsiooniga ning emotsionaalselt üksi ja rühmas.
Õpetada ja harjutada lauldes muusika sisu ning meeleolu väljendamist.
Õpetada ja harjutada eakohaste laulude esitamist.
Arendada esinemisjulgust.

Toimumise ajad ja kohad: Neljapäeval kell 14:00 muusikaklassis või ruumis 225

Tütarlaste võimlemine (noorem ja vanem rühm)"Graatsia" Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Tiiu Haavik

Piirkond: Kuressaare

6 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 33, kokku 198 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 16, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: 22. detsember 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 17.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Kooli tasuta valikrühma võetakse valiku alusel eelkõige Vanalinna kooli 2.- 4(Graatsia noorem rühm) ja 6..-9 kl(graatsia vanem rühm). tütarlapsed, kes on jõudnud võimlemises edasijõudnute tasemele-st. valdavad hästi võimlemisvahendite tehnikat, kel on hea painduvus ja valdab kehakooli heal tasemel, sooritavad keerukaid akrobaatilisi elemente ja erinevaid hüppeid heal tasemel.
Eesmärgid:
Laste võimlemisalaste oskuste areng treeningute kaudu. Vahendi tehnika õpetus. Kavade õppimine ja esinemised kooli üritustel
Osalemine Eesti Kalevi võimlemispeol 2021 Tallinnas
Osalemine maakonna tantsupeol 2021 , võimlemisüritustel ja esinemistel 2020-21 õ.a

Toimumise ajad ja kohad: Teisip.
Vanem rühm kl.15.00-16.15 kooli aula, noorem rühm 16.15-17.15 kooli võimla
Neljap.
kl. vanem rühm 15.00-16.15 kooli aula,kl.16.15-17.00 kooli võimla
Reede
noorem rühm kl.13.45 kooli aula ja võimla

Õpetaja tel.56603108

Tugiõpilaste ring TORE 5.-9. kl õpilastele Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Piret Seema

Piirkond: Kuressaare

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 33, kokku 33 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 18, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: 16. detsember 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 4.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: TORE ringi eesmärgid:
• olla parem ning julgem suhtleja,
• tunda ja osata kontrollida paremini oma tundemaailma,
• kujundada eneseväljendusoskust,
• arendada ja austada iseend,
• toetada eluterveid väärtusi,
• olla edukas ja igapäevaselt toimetulev,
• olla parem sõber ja klassikaaslane.

Toimumise ajad ja kohad: R: 13.00-14.30 üle nädala 2 tundi korraga vabas klassiruumis või kooli saalis. Ruumi info saad enne toimumist juhendajalt (ruum 109).

Vanalinna kooli hommikuring (1.-3. kl) Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Kadi Tänav(Tänak), Liane Trei, Piret Seema

Piirkond: Kuressaare

5 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 33, kokku 165 tundi. Õpilaste arv: 10 kuni 26, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: 16. detsember 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 17.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Kuressaare Vanalinna Kooli hommikuring on Vanalinna kooli 1.-2. klasside (erandkorras 3. kl) õpilastele, kes elavad koolist kaugel, aga lapsevanemal on vaja laps kooli saata või tuua enne, kui algavad tunnid.
Hommikuringis on igal hommikul olemas õpetaja-juhendaja, kes korraldab õpilastele erinevaid mängulisi või loomingulisi tegevusi.

Toimumise ajad ja kohad: E-R: 8.10-8.55
Ruumide info on koolis.
Ringa alustab tööd 7. septembrist 2020.