Esmaspäev, 25. mai 2020
Õppeaasta:

Kuressaare Vanalinna Kool

http://www.vanalinna.edu.ee/

Info: üldhariduskoolid, huvikooli haldaja on Piret Seema (piret@vanalinna.edu.ee).

Otsi kogu alltoodud õpperühma kirjeldusest, näiteks "sport", juhendaja nimi jne...

Tagasi

Algklasside spordiring Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Kadi Tänav(Tänak)

Piirkond: Esmasp, 14.00-14.45; kolmap 14.00-14.45 Vanalinna kooli võimla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 33, kokku 66 tundi. Õpilaste arv: 12 kuni 40, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 23. detsember 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 24.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: * Sisustada laste vaba aega
* Arendada laste kehalisi võimeid.
* Valmistada lapsi ette rahvastepalli võistlusteks.

Toimumise ajad ja kohad: Esmaspäev 14.00-14.30 (2.-3. klass tüdrukud ja poisid,4.-5. klass tüdrukud) 14.30- 14.55 (1. klass poisid ja tüdrukud) Kolmapäev kell 14.00-14.45 (2.-3. klass tüdrukud ja poisid,4.-5. klass tüdrukud) Vanalinna Kooli võimla

Üldkehaline ettevalmistus ja sportmängud 4.- 6.kl poisid ja tüdrukud Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Edgar Haavik

Piirkond: --

6 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 33, kokku 198 tundi. Õpilaste arv: 12 kuni 30, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 23. detsember 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 13.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Kirjeldus sisestamata

Toimumise ajad ja kohad: Treeningtunnid toimuvad Kuressaare Vanalinna kooli võimlas.
Teisipäeviti kella 15.00-16.30
kolmapäeviti kella 15.00-16.30
neljapäeviti kella 15.00-16.30

Jalgrattakursus I Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Anne Nelis

Piirkond: Kuressaare

5 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 10, kokku 50 tundi. Õpilaste arv: 17 kuni 21, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 10. jaanuar 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 18.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Noorte jalgratturite koolitamine juhilubade saamise eesmärgil.
Liiklusalane koolitus nooremale koolieale. Kursus sisaldab teoreetilist ja praktilist (sõiduõpe platsil ja linnaliikluses) koolitust. Õpitakse tundma liiklusmärke ja - reegleid, liikluskultuuri, ohutut käitumist liikluses jalakäija ja jalgratturina. Koolituse läbimise ja eksamite eduka sooritamise korral saavad lapsed jalgratturi juhiloa. Koolitusel osalemise eelduseks on jalgrattaga sõitmise oskus.
Teooriakoolitus toimub jaanuaris ja veebruaris, sõidukoolitused kevadel.

Toimumise ajad ja kohad: Jalgrattakursus toimub 2 korda nädalas:
Esmaspäeviti Kuressaare Vanalinna Koolis kell 16. 30 - 18. 00 (kogu grupp koos, kuni 21 õpilast).
Laupäeviti: Kuressaare Avatud Noortekeskuses 11. 00 - 13. 15 (pool gruppi ehk 10/11 õpilast) ja 14. 00 - 16. 15 (teine pool gruppi, samuti 10/11 õpilast), erandkorras ka koolivaheaegadel.
Noortekeskus asub Kuressaare Bussijaamas, Pihtla tee 3.

ESIMENE KOHTUMINE JALGRATTAKURSUS I OSALEJATELE TOIMUB KOLMAPÄEVAL, 9. JAANUARIL 2019 KELL 17. 00 KURESSAARE NOORTEKESKUSES (osalemise ja huvihariduse infosüsteemis registreerimise aluseks on lapse vanus, vähemalt 9a ja 4 kuud).

Jalgrattakursus II Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Anne Nelis

Piirkond: Kuressaare

5 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 10, kokku 50 tundi. Õpilaste arv: 10 kuni 15, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 29. märts 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 13.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Noorte jalgratturite koolitamine juhilubade saamise eesmärgil.
Liiklusalane koolitus nooremale koolieale. Kursus sisaldab teoreetilist ja praktilist (sõiduõpe platsil ja linnaliikluses) koolitust. Õpitakse tundma liiklusmärke ja - reegleid, liikluskultuuri, ohutut käitumist liikluses jalakäija ja jalgratturina. Koolituse läbimise ja eksamite eduka sooritamise korral saavad lapsed jalgratturi juhiloa. Koolitusel osalemise eelduseks on jalgrattaga sõitmise oskus.
Teooriakoolitus toimub märtsis ja aprillis, sõidukoolitused mais, vajadusel ka juunis.

Toimumise ajad ja kohad: Jalgrattakursus toimub 2 korda nädalas:
Teisipäeviti Kuressaare Avatud Noortekeskuses kell 16. 30 - 18. 00 (kogu grupp koos, kuni 23 õpilast).
Laupäeviti: Kuressaare Avatud Noortekeskuses 11. 00 - 13. 15 (pool gruppi ehk 10/11 õpilast) ja 14. 00 - 16. 15 (teine pool gruppi, samuti 10/12 õpilast), erandkorras ka koolivaheaegadel.
Noortekeskus asub Kuressaare Bussijaamas, Pihtla tee 3.

ESIMENE KOHTUMINE JALGRATTAKURSUS II OSALEJATELE TOIMUB TEISIPÄEVAL, 5. MÄRTSIL 2019 KELL 16. 30 KURESSAARE VANALINNA KOOLIS, ÕPETAJA ENE KLASSIS! (osalemise ja huvihariduse infosüsteemis registreerimise aluseks on lapse vanus koolituse alguseks, vähemalt 9a ja 4 kuud).

Kodutütred Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Tiia Kütt

Piirkond: --

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 8 kuni 18, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 28. veebruar 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 16.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: * kasvatada noorte isamaalist meelsust, süvendada armastust oma kodu ja isamaa vastu
*kasvatada isiksusi, kes on ausad, ettevõtlikud, otsustamis- ja vastutusvõimelised, tähelepanelikud, südamlikud, austavad oma vanemaid, kaasinimesi ja loodust
*arendada mitmekülgselt ja harmooniliselt noorte vaimseid ja kehalisi võimeid
*harjutada noori järgima tervislikku eluviisi, isikliku hügieeni reegleid ja suurendada suutlikust abistada hädasolijaid
*kasvatada noortes teadmist, et nende haridusest ja haritusest oleneb Eesti olevik ja tulevik
Toimuvad õppepäevad, koondused, matkad, laagrid.

Toimumise ajad ja kohad: Kokkusaamised toimuvad neljapäeval alates kell 13.00 vanalinna koolis või nädalavahetustel, laagrid toimuvad koolivaheaegadel või nädalalõppudel.

Loodusring 1.-9. kl Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Ülle Kreos ( 2 tundi), Madli Varik (2 tundi)

Piirkond: Kuressaare

4 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 33, kokku 132 tundi. Õpilaste arv: 10 kuni 25, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 28. veebruar 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 18.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Suurendada õpilaste huvi loodusteaduste vastu ja suurendada laste loodusalaseid teadmisi.

Viia läbi õpilastega väliüritusi ja ekskursioone (õppematkasid).

Õppida kasutama peegelkaamerat ja drooni, õppereisidest filmide loomine.

Korraldada koolis sügistaimede näitus

Korraldada koolisisesed loodusainete olümpiaadid

Viia koolis läbi projektõppepäev.

Valmistada õpilasi ette loodusainete olümpiaadideks.

Viia läbi klassidevaheline mälumäng (üks kord veerandis) ja osaleda maakondlikul mälumängul.

Osaleda eTwinningu projektis.

Koostada ja panna üles loodusteemalised stendid.

Toimumise ajad ja kohad: Neljapäeval kl 14.00 KVK klassis 220 või 217, õppereiside puhul kokkuleppel.

Matka-ja seiklusring Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Riina Voog

Piirkond: Kuressaare

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 25, kokku 25 tundi. Õpilaste arv: 18 kuni 28, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 9.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Pakkuda sihtrühmadele osalemist elukestvas keskkonnaalases hariduses ehk luua tingimused kvaliteetse huvi- ja täiendushariduse läbiviimiseks;
• suurendada õpilaste keskkonnateadlikkust ning õpetada märkama ja hoolima loodusest ja keskkonnast;
• sisustada laste ja noorte vaba aega keskkonnahariduslike tegevustega tundmaks ja väärtustamaks oma elukeskkonda;
• luua jätkusuutlik mitmekesise keskkonnaalase õppe süsteem, mis vastaks tänapäeva ühiskonna vajadustele ja huvidele.

1.Hallikivi seikluspark +Sõlmed. Köite kasutamine liikumisel, julgestamisel, päästmisel.
Toimumiskoht: Saaremaa seikluspark Hallikivi
Juhendajad : Riina Voog, Kalle Voog ning alpinist Jaan Künnap
Toimumisaeg : sügis, 2019 /

Tõusva keerukusega radade läbimine on omalaadne väljakutse ja iseenda proovilepanek, mis pakub nii keha kui vaimu arendavat tegevust igaühele - vanusest, soost ja füüsilisest vormist sõltumata. Tasapisi puude otsas kõrgemale liikudes satutakse harjumatutesse olukordadesse, õppides üksteist ja ennastki paremini tundma. Elu on näidanud, et klassikaaslased hoiavad rohkem ühte ja innustavad teineteist enam kui igapäevases koolielus - ollakse ju "võõral territooriumil." Seikluspargi külastuse käigus on hea võimalus õppida tundma taimi, puid ja kooslusi, kuulata linnulaulu ja metsakohinat ning näha erinevaid maastikuvorme...

2. Jalgsimatkad (matkavarustus, telkide püstitus, looduses inimese päästmine)
Toimumisaeg : kevad 2019
Tomimumiskoht : Saaremaa seikluspark Hallikivi, Mullutu-Loode hoiuala

Juhendaja : fotograaf, alpinist ja treener Jaan Künnap
Ta on tõusnud enam kui 150 mäe tippu. Oma alpinismialase tegevusega on Jaan Künnap pälvinud aunimetuse Lumeleopard.

Millest koosneb matkavarustus Eestis ?

Isiklik varustus jalutajale ja selle pakkimine seljakotti. Matkakoti pakkimine .
Grupi ühisvarustus. Matkaja eetikakoodeks, soovitused algajale matkajale .
Erinevad telgid, õpime matkatelgi ülespanekut .

Inimese päästmine vigastuse korral – looduses käepärastest vahenditest erinevate kanderaamide valmistamine.


3. Orienteerumine (kompassi ja kaardimaterjali kasutamine)

Toimumisaeg : kevad 2019
Tomimumiskoht : Saaremaa seikluspark Hallikivi, Mullutu-Loode hoiuala
Juhendaja: kaitseliitlane Henno Rüütel /auaste :veebel/

Kompassi ja kaardimaterjali kasutamine.
GPS-i kasutamine. Keskkonnasäästlik matkamine. Liikumine jälgi jätmata.Orienteerumine 2h Jalgsimatk Mullutu-Looduhoiu alale. Ülevaade Mullutu – Loodushoiu ala loodusest, looduse mitmekesisus.Orienteerumisel lapsed õpivad liikudes läbima maastikul märgitud kontrollpunkte, kasutades orienteerumiskaarti ja kompassi. + „turvaline lõke „ ( õpime kuidas looduses turvaliselt lõlket teha , toidu valmistamine.)

4. Jahimehetk
Toimumisaeg : talv 2019
Toimumiskoht : Hallikivi seikluspark, Mullutu Loode hoiuala
Juhendaja: Kärla Jahimeeste Seltsi jahimees Kalle Voog
/ 25 aastat jahimehe kogemust /
Jahipidamine kui inimkonna vanim amet ( vanad jahirelvad ja jahipidamise viisid , jahtimine kui põlise toidu ja kehakatte hankimise võimalus)
Loomajäljed*Loomadeurud*Loomahäälte äraarvamine *Loomasarved*Soolak *Metsloomade püherdamise kohad* Lindude ränne*Loomade söögikohad(Kus kasvavad habesamblikud ja kasekäsnad ning mida metsloomad söövad ja kuidas erinevate loodusmärkide järgi aru saada, missugused loomad kuskil käinud on)
Loomade söödaplatsid ja jahikantsel *Toiduahelad ja toiduvõrgustik *Kuidas saada tänapäeval jahimeheks
Eesmärk on õppida tundma metsaelanike tegevusjälgi looduses, tutvuda metsloomade lisasöötmise põhimõtete, jahimeeste tegemistega ning käsitleda loodushoidlikku ja keskkonnasõbralikku mõteviisi.
Retk lõpeb indiaani higitelgiga.

5. Hallikivi seikluspark /Ööronimine
Tomumiskoht : Saaremaa seikluspark Hallikivi
Juhendajad : Riina Voog, Kalle Voog
Toimumisaeg : kevad 2019

Turvalisus : Lapsevanem ise toob lapse kohale ja viibib ronimise ajal turvalisuse eesmärgil kohapeal (kuna seiklusraja kasutajad on alaealised) . Ühist bussitransporti ei toimu. Arvestada tuleb kolme tunniga, kaks gruppi koos, korraga 26 õpilast.
Pimedas seiklusrajal liikudes ei ole tunda kõrgusi ega näha kaugusi. Pealampide valgel saad osa sootuks teistlaadi reaalsusest!

Pealambid, soe tee ja lõke seikluspargi poolt.

Toimumise ajad ja kohad: Kokkuleppel - laupäeviti .
Saaremaa seikluspark Hallikivi ja Mullutu -Loode hoiuala

Mudilaskoor 1.-4. kl Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Malle Veske

Piirkond: Teisip, 13.00-13.45 1.-2. kl; teisip, 14.00-14.45 3.-4. kl

4 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 33, kokku 132 tundi. Õpilaste arv: 20 kuni 45, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 23. detsember 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 51.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Ettevalmistus Tallinna Laulupeoks ja esinemisteks nii kooli kui ka maakonna üritusteks. Õpime laule a´capella, laulmist fonogrammide- ja klaviiriga. Võimalusel kasutame rütmi- ja meloodilisi pille ja liikumist. Koori dirigent on Malle Veske. Kooril on 1. kategooria omistatud. ( Kooril puudub abidirigent ja kontsertmeister )

Toimumise ajad ja kohad: Koor toimub Vanalinna Kooli ruumides ( Pikk 31 ) teisipäeviti.
1. JA 2. KLASS laulavad kell 13.00 ja 3. JA 4. klass kell 14.00

Nuputamise ring 4.-6. kl Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Külli Põldma

Piirkond: Kuressaare

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 33, kokku 33 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 16, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 12. aprill 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 9.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: 1) Arvutamisoskuse arendamine.
2) Matemaatilise loogika arendamine.
3) Loovuse arendamine.
4) Valmistumine olümpiaadiks, "Känguru" ja "Nuputa" võistluseks.
5) Matemaatilised mängud.

Toimumise ajad ja kohad: Toimub esmaspäeviti ruumis 210 alates 14.00 kuni 14.45.

Programmeerimine algajatele 3.-4.kl Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Ülle Pihelpuu

Piirkond: Kuressaare

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 27, kokku 54 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 16, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 23. detsember 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 13.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Programmeerimise algtõdede õppimine läbi animatsiooni ja mängude. Õppimisel kasutame Scratch (vabavara).

Toimumise ajad ja kohad: Ring toimub igal teisipäeval ja kolmapäeval kell 14.00 arvutiklassis.

Rahvatants 1.-2. kl Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Girta Tang (2 tundi), Eldin Lember (2 tundi) kaks juhendajat on tunnis koos

Piirkond: Kuressaare

4 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 140 tundi. Õpilaste arv: 12 kuni 18, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 28. veebruar 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 9.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Huvi äratamine rahvatantsu vastu, lihtsamate tantsusammude, rahvatantsude, laulumängude õppimine. Esinemine kooli üritustel.

Toimumise ajad ja kohad: Kolmapäeval kell 14.00 KVK aulas.

Robootika 4.-7. kl Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Argo Kasemaa

Piirkond: Kuressaare

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 17, kokku 34 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 10, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 4.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Kirjeldus sisestamata

Toimumise ajad ja kohad: Reedel kell 13.00-14.30 kooli arvutiklassis.

Solistid 1.-9.kl Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Malle Veske

Piirkond: Ruum 105 individuaalne kokkulepe õpilasega

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 15, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 23. detsember 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 8.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Õpetada pingevabalt ja rõõmuga laulma erinevates vanustes õpilasi, arvestades nende individuaalsust. Ringis osalevad õpilased vanuses 1.- 9. klass. Õpetada õiget hingamist, fraseerimist , selget diktsiooni ja intonatsiooni läbi mängulise tegevuse. Kasutame ka vajadusel saatepille ( nii meloodilisi kui ka rütmipille ). Hääleseade ja hääle hoid erinevates vanuseastmetes. Õpetada armastama Eesti ja erinevate rahvaste laule, stiile, rütme , kombeid jne.Õpetada laulma a capella ( saateta ), fonogrammiga, klaviiriga. Õpetada kuulama erinevate rahvaste muusikat läbi youtube ja erinevate kontserdite külastamiste kaudu. Osaleda ( õpilase soovist lähtuvalt ) kooli ja väljaspool kooli üritustel, maakonna ja ka võimalusel vabariiklikel üritustel.

Toimumise ajad ja kohad: Neljapäev: 14.00 - 15.30 või individuaalne kokkulepe õpilastega . Toimumise koht: Pikk 31 ( Vanalinna Kool, klass 105 või vajadusel aula )

Tütarlaste ansambel 3.-5.kl Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Malle Veske

Piirkond: R: 13.00-14.30, ruum 105

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 12, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 23. detsember 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 9.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Õpetada pingevabalt ja rõõmuga ansamblis laulmist, oskus kuulata teisi ansambli liikmeid. Õpetada 2- häälset ( kohati ka 3- häälset ) laulmist, õpetada noodikirja lugemist, hingamist, pillidel ( vajadusel rütmi- ja meloodilised ) musitseerimist, Eesti ja erinavate maade autorite loomingu tutvustamine- õpetamine, liikumine laulu ajal jne.
Õpetada esinemiskultuuri ja riietumist esinemistel.Esinemised toimuvad kokkuleppel õpilastega nii koolis kui ka väljaspool kooli kutsutud üritustele. ( Puuetega Inimeste Koda, kaubamaja, lasteaiad, hooldekodud, päevakeskus jne. )

Toimumise ajad ja kohad: Toimumise koht: Pikk 31 ( Kuressaare Vanalinna Kool ), klass 105 või aula.

Proovi aeg: Reedel kell 13.00-14.30 või kokkulepel õpilastega

Tütarlaste avatud võimlemisrühm "Safiir" 1.-5. kl tüdrukud Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Tiiu Haavik

Piirkond: Kuressaare

6 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 33, kokku 198 tundi. Õpilaste arv: 12 kuni 30, tasu: 24,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 21.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Treenintundide toimumise eesmärgid:Rühma võetakse I-V klassi tütarlapsi,kellel ei ole varem võimlemisega tegelenud või on tegelenud 1-2 aastat.Avatud rühmas saavad osaleda nii Vanalinna kooli õpilased kui ka õpilased teistest koolidest.
Võimlemise algõpetus.Painduvuse ja võimlemisalase oskuste arendamine.Akrobaatika õpetus.Vahendiõpetus-hüpitsa,palli,lindi tehnika ja harjutused.Rütmitunde ja muusikataju arendamine.
Võimlemiskavade õppimine.Kavade esitamine kooli üritustel ja osalemine maakonna koolide festivalil "koolivõimlemine -ja tants 2019"
Osalemine "TUL 100" üritustel Helsingis 2019.a. kevadel

Toimumise ajad ja kohad: Alate märtsist muudatused trenniaegades!!!!

T:kl 13.45.Kuressaare Vanalinna kooli aula-võimla
Kolmap..kl.14.45 Kuressaare Vanalinna kooli aula-võimla
Neljap.kl.14.45 Kuressaare Vanalinna kooli aula-võimla

Alates 21.01 muudatused treeningutes.Teisip. trenn 13.45-15.00 võimlas.Lindikava kl.15.00 trenn jätkub aulas-kava vesiaeroobikanuudliga,vabakava.

Tütarlaste võimlemine (valikrühm)"Graatsia" Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Tiiu Haavik

Piirkond: Kuressaare

6 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 210 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 10, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 23. detsember 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 7.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Rühm komplekteeritakse varasema võimlemisoskusega 5.-8.kl.tütarlastest. Rühm komplekteeritakse valiku teel treeneri poolt.Nõutav vahendiga võimlemise oskus ja hea painduvus.
Rühm esindab Vanalinna kooli maakonna ja vabariiklikel võimlemisüritustel. Osaletakse maakonna koolide festivalil "Koolivõimlemine -ja tants 2019",esinetakse kooli erinevatel üritustel ja maakonna kultuuriüritustel.Osaleme "TUL 100"üritustel Helsingis 2019.a. kevadel.

Toimumise ajad ja kohad: Alates märtsist muutuvad trenniajad!!!


Teisip.kl 16.00 Vanalinna kooli aula ja võimla.
Kolmap.kl.16.00 Vanalinna kooli aula-võimla
Neljap.15.45 Vanalinna kooli aula ja võimla.

NB! Treeningajad võivad muutuda vastavalt õpilaste tunniplaanide muudatustele

Tugiõpilaste ring TORE 5.-9. kl õpilastele Kuressaare Vanalinna Kool, juhendaja Piret Seema (1 tund); Kairi Pihel (1 tund) kaks juhendajat on tunnis koos

Piirkond: Kuressaare

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 33, kokku 66 tundi. Õpilaste arv: 8 kuni 16, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 7.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: TORE ringi eesmärgid:
• olla edukas ja igapäevaselt toimetulev,
• olla parem ning julgem suhtleja,
• tunda ja osata kontrollida paremini oma tundemaailma,
• kujundada eneseväljendusoskust,
• arendada ja austada iseend,
• toetada eluterveid väärtusi,
• olla parem sõber ja klassikaaslane.

Noorteühing TORE missioon on suurendada koolides (ühiskonnas) nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi.

Toimumise ajad ja kohad: Reedel kell 13.30-15.00 üle nädala kaks tundi korraga või kokkuleppel õpilastega.
Kuressaare Vanalinna Kooli saal või vaba klassiruum.