Haridus Saaremaa vallas

Tere tulemast!

Siin leheküljel on kõik Saaremaa valla haridusasutustega seotud registrid.

Sisene ID-kaardiga või Mobiil-IDga

ID-kaart Mobiil-ID

Kui sisenemine ei õnnestu veendu, et ID-kaart oleks lugejas
ja proovi veebilehitseja sulgeda ja uuesti käivitada. Samuti kontrolli,
et ID-kaart oleks lugejas õiget pidi. Rohkem abi.

Info

Hariduse registri põhimäärus on leitav siit

Laste ja noorte huvitegevuse toetuse (nn pearaha teenuse pakkujale) taotlust eelolevaks kalendriaastaks saab esitada kuni 10. novembrini. 
Toetust antakse üldjuhul Saaremaa valla haldusterritooriumil huvitegevuse valdkonnas tegutsevale organisatsioonile huvitegevuseks,
mis on suunatud lastele ja noortele vanuses 6–19 aastat, kelle elukohana on registreeritud Saaremaa vald ning laste ja noortega tegelevatel treeneritel/juhendajatel on
kehakultuurialane  või pedagoogiline kõrgharidus või vastaval erialal erialane haridus või Eesti kutsekvalifikatsiooniraamistiku mõistes vastaval spordialal vähemalt treeneri kutse 4. tase. 
Täpsem info taotlemise kohta: https://www.saaremaavald.ee/teenusepakkujale-laste-ja-noorte-huvitegevuse-toetamine-erahuvikoolides-ja-spordiklubides

2019/2020 õppeaasta taotluste vastuvõtt esimesse klassi õppima asuvatele lastele toimus 15. – 31. märts.

Täpsem info taotlemise kohta: https://www.saaremaavald.ee/1.-klassi-astumine

Taotlus ranitsatoetuse taotlemiseks on võimalik esitada samaaegselt koos elukohajärgse kooli määramise taotlusega. 

2019/2020 õppeaasta taotluste vastuvõtt lasteaedadesse toimus 1. -15. aprill. Täiendav vastuvõtt toimub ainult vabade kohtade olemasolul!

2018/2019 õppeaasta taotluste vastuvõtt lasteaia suverühmadesse toimus 1. märtsist kuni 31. maini 2019.